Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Samverkansarbete gör Charlottesborg tryggare - ett steg i rätt riktning

18 juni 2024 Under vintern 2023 plockades området Charlottesborg i Kristianstad bort från polisens lista över utsatta områden. Ett resultat av engagemang från boende, lokala aktörer och andra samverkansparter. En som har arbetat i området under många år och varit delaktig i det framgångsrika arbetet är Anna Nordin.
Anna Nordin, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Skåne.

Anna Nordin har sedan flera år tillbaka arbetat och rört sig i Charlottesborg. 2017-2023 arbetade hon som drog- och brottsförebyggande samordnare på Kristianstad kommun och fick i uppdrag att arbeta med tryggheten i området.

- Charlottesborg är ett område som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så för mig var det viktigt att vara fysiskt på plats och lära känna alla delar av området, berättar Anna.

För att komma området nära bestämde sig Anna för att närvara under projektet Aktiv Sommar. Aktiv Sommar är ett projekt som drivs av HSB Skåne tillsammans med Kristianstad Kommun, ABK, Svenska kyrkan och Kristianstads Fritidsgårsforum, där elever i årskurs 7 får möjlighet att sommarjobba i sitt eget område. Syftet är att ge ungdomarna en väg in till arbetsmarknaden och möjligheten att få bidra med meningsfulla uppgifter. Eftersom projektet var pågående när Anna var ny i sin roll passade hon på att vara på plats. För att komma så nära området som möjligt så Anna stod i köket, diskade, pratade med ungdomarna och lärde känna de boende. Anna påtalar vikten av att lära känna ett område om man ska kunna arbeta med att utveckla det. 

- Jag kan med rak rygg säga att jag inte bara har pratat om området Charlottesborg. Jag har varit där. Jag har arbetat där, poängterar Anna.

Ett år som Anna minns väl är året därpå, 2018. Det var ett tufft år i området där tryggheten var bristande vilket ledde till att bostadsrättsföreningarna, kommunen, polisen och HSB Skåne sammankallades till ett krismöte. Mötet resulterade i att alla partner skulle se över vad de kunde bidra med och engagera sig i. En tid därefter samlades alla parter igen för att skriva under en formell överenskommelse. I överenskommelsen definieras det vad HSB Skåne, bostadsrättsföreningarna, kommunen och polisen konkret ska göra för att Charlottesborg ska bli ett tryggare område.

- Överenskommelsen har verkligen gjort susen. Vi har varit en stabil grupp med låg omsättning som har arbetat tillsammans med regelbundna uppföljningar, berättar Anna.

Genom överenskommelsen och dess uppföljningar arbetade alla samverkansparter aktivt i området. De hjälptes åt att anordna aktiviteter i området, rusta upp utemiljön och arbeta tillsammans för att komma åt problemen. En aktivitet som anordnades regelbundet var trygghetsvandringar. Under trygghetsvandringarna närvarade samtliga samverkansparter samt de medborgare som var intresserade. Syftet med en trygghetsvandring är främst att inventera området men även att synas i området. De trygghetsvandringar som genomförts har resulterat i många bra saker och HSB Skåne har verkligen arbetat för att höja de boendes engagemang i sitt eget område berättar Anna.

- Under vandringarna har vi noterat trasiga lampor, brist på skyltning osv. Alla dessa anmärkningar har blivit punkter som har åtgärdats, säger Anna.  

Under slutet av 2023 kom ett rejält kvitto på att tiden och arbetet som lagts ner i området har gjort en skillnad. Då plockades Charlottesborg bort från polisens lista över otrygga områden. Det fick Anna att fundera över vad som faktiskt har varit framgångsfaktorerna i arbetet.

"Nyckeln är att hitta varandra som aktörer och arbeta strategiskt tillsammans. Genom att hitta varandras styrkor och se vilka verktyg respektive aktör har i sin verktygslåda kan vi åstadkomma mer än när vi arbetar på vår egen kammare, berättar Anna."

Idag jobbar Anna Nordin som brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Skåne. Här arbetar hon med samma frågor som tidigare men är verksam över hela Skåne.

- All min erfarenhet som jag har fått med mig kommer till gagn nu. Det är många som är på jakt efter framgångsfaktorerna, det är kul att jag kan bidra med mina erfarenheter, säger Anna.