På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSB Hållbarhetsredovisning 2015 – viktiga steg mot långsiktig hållbarhet

17 juni 2016 Under 2015 har HSB lagt grunden för en fortsatt strategisk utveckling av arbetet för långsiktig hållbarhet. Det visar HSB Hållbarhetsredovisning 2015 som nu är klar.

HSBs årliga verksamhetsuppföljning med fokus på hållbarhet, visar att 2015 var ett år av samordning och framåtblickande med fokus på att förstärka HSBs roll i samhället. Under det gångna året har grunden lagts för att mejsla fram en målbild av det långsiktigt hållbara HSB.

Grunden lagd för systematiskt hållbarhetsarbete

Ett viktigt steg för det fortsatta arbetet har varit en kartläggning av HSBs hållbarhetsarbete som påbörjades under det gångna året.

– Grunden för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är att arbeta systematiskt med frågorna. Som ett led i det arbetet har vi under 2015 genomfört en väsentlighetsanalys och en omvärldsanalys, säger Sofia Hagman, som i höstas tillträdde den nyinrättade tjänsten som chef för Hållbarhet och Samhällspåverkan på HSB Riksförbund.

– Arbetet vi gjort under 2015 är ett viktigt underlag för att fortsätta driva en strategisk utveckling av HSBs hållbarhetsarbete. På så sätt kan vi säkra ett långsiktigt värdeskapande för både våra medlemmar, boende, övriga intressenter och samhället i stort.

Sofia Hagman, HSB RiksförbundHSB driver medlemmarnas frågor

Hållbarhetsredovisningen, som genomförts årligen sedan 2008, är HSBs gemensamma uppföljning av verksamhet inom organisationen. Den är också grundläggande i den löpande avstämningen mot HSBs medlemmar, medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Under 2015 har HSB precis som tidigare år drivit ett proaktivt påverkansarbete runt frågor som påverkar medlemmarnas vardag, som till exempel boendeekonomi och en hållbar samhällsutveckling i stort.

– Under 2015 har vi bland annat varit väl synliga i debatten om bostadsbristen, förnybar energi som solel och genom Nils Holgerssonrapporten som kartlägger taxor och avgifter för flerbostadshus i landets samtliga kommuner, säger Sofia Hagman. 

Fortsatt satsning på social hållbarhet

HSBs hållbarhetsredovisning 2015 visar att mångfaldsfrågor är ett område som behöver prioriteras. Det gäller bland annat könsfördelningen på ledande poster, där kvinnor fortfarande är underrepresenterade.

– Det är tydligt att vi behöver göra en aktiv satsning för att bli bättre på just de sociala aspekterna i vårt hållbarhetsarbete, säger Sofia Hagman, som understryker att social hållbarhet är en kärnfråga för HSB.

– Den kommer in i alla våra verksamheter; i nyproduktion, förvaltning, som arbetsgivare och gentemot medlemmar, boende och konsumenter. Här tror jag vi kan göra ännu mer inom HSB för att tillsammans arbeta för en hållbar tillväxt. Det handlar om frågor som spänner över allt från infrastruktur och klimatsmart byggande till integration, manligt och kvinnligt, behov för äldre, unga och barnfamiljer och möjligheten att överhuvudtaget ha råd med en bostad.

Ladda ner HSB Hållbarhetsredovisning 2015

Läs mer om HSBs Hållbarhetsredovisning här.

FN:s hållbarhetsmål vägleder HSB

2015 antog FN nya globala mål för hållbar utveckling fram till 2030. Deklarationen Sustainable Development Goals, SDG, innehåller 17 delmål som bland annat tar sikte på att garantera hälsosamma liv, minska ojämlikhet mellan och inom länder och säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster världen över.

– SDG kommer att vara vägledande för hur vi ska jobba med hållbarhet inom HSB fram till 100-årsjubileet 2023, säger Sofia Hagman, chef för Hållbarhet och Samhällspåverkan på HSB Riksförbund.

Förra året anslöt sig HSB också till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige/länk/ där målet är att Sverige år 2050 ska vara ett fossilfritt välfärdsland – ett mål som väl stämmer överens med HSBs klimatavtal.