Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

"Koppla in en jurist direkt"

11 mars 2019 Ibland uppstår tvister som inte kan lösas med kommunikation.
Då är det bra att ta hjälp av HSBs jurister, vilket HSB brf Nystavaren i Eskilstuna gjorde när en boende vägrade ta ner ett tak som satt upp trots att styrelsen nekat tillstånd.
Foto: Jonas Bilberg

En bra tumregel när det gäller överenskommelser mellan en bostadsrättsförening och dess medlemmar är att dokumentera allt och ha skriftliga avtal. På så vis går det att undvika långdragna och kostsamma tvister. Det fick HSB brf Nystavaren i Eskilstuna erfara för några år sedan, då en av föreningens medlemmar olovligt monterade ett skärmtak ovanför sin

balkong.
 

– Den boende bad styrelsen om tillstånd att få bygga ett tak eftersom lägenheten var belägen högst upp, på gaveln av fastigheten, och balkongen var utsatt för väder och vind. En konsult hade anlitats av den boende för att ta fram en plan för hur taket kunde fästas utan att skada fasaden, och allt såg till en början bra ut, berättar styrelseordförande Kenth Torning.

 

Men tyvärr upptäcktes en risk att lägenheten under kunde drabbas av vattenskada på grund av bygget, och därför nekade vi tillstånd.

Den boende ansåg däremot att styrelsen lämnat ett muntligt okej och började uppföra skärmtaket. När det kom till styrelsens kännedom ringde Kenth Torning upp medlemmen och bad att taket skulle tas ner, vilket den boende vägrade.

 

– Vi diskuterade fram och tillbaka under en tid, men då det inte ledde någonstans vände vi oss till kronofogden för handräckning av borttagande av skärmtaket. Då medlemmen bestred behövde därför målet överlämnas till tingsrätten, säger Kenth Torning.

 

Styrelsen insåg att det var dags att anlita juridisk hjälp, och kontaktade HSBs förenings- och fastighetsjurist, Eva Sörqvist, som tog sig an ärendet.

– Jag fick föreningens fulla förtroende, vilket gjorde att samarbetet gick väldigt bra, säger hon. Det underlättar också om vi jurister kommer in i en tvist i ett så tidigt skede som möjligt.

 

För Kenth Torning och resten av styrelsen innebar hjälpen en lättnad.

– Eva kom hit och satte sig in i fallet ordentligt. Hon gav oss råd om hur vi skulle hantera ärendet och hjälpte oss driva det vidare till domstol, säger han.

 

Efter att ha förlorat i tingsrätten överklagade HSB brf Nystavaren domen till Svea hovrätt, där föreningen med hjälp av Eva Sörqvist till sist vann. Domstolen beslutade att medlemmen skulle montera ner skärmtaket samt betala föreningens rättegångskostnader. Så här i efterhand känner Kenth Torning att styrelsen borde ha kontaktat HSBs jurister ännu tidigare.

– Det hade sparat oss mycket besvär. Kommer man ingenstans med kommunikation är det bättre att koppla in en jurist direkt, säger han. Det kommer åtminstone inte jag dra mig för att göra så länge jag är med i styrelsen.

Tips från juristen

  • Ingrepp på föreningens delar av fastigheten kräver tillstånd av styrelsen.
  • Var noga med att anteckna i styrelseprotokollen vad som beslutas, till exempel avseende tillstånd för byggnationer.
  • Använd skriftliga avtal där båda parter skriver under.
  • Var konsekvent beträffande vad ni tillåter för byggnationer.
  • Informera nyinflyttade vad som gäller.