Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så fungerar den moderna kooperationen

14 mars 2019 För kooperativa företag som HSB handlar det inte om att maximera vinsten. Målet är i stället att skapa nytta för medlemmarna och samhället.
Niklas Widebeck på HSB Riksförbund förklarar hur kooperation gör skillnad i ett modernt samhälle.

KOOPERATION – VAD ÄR DET? 
Kooperation är när människor tillsammans löser ett problem eller behov, till exempel att bostäder eller förskoleplatser är för få. De kan då bilda en kooperation – ett företag som ägs gemensamt av medlemmarna. I dag är mer än en miljard människor i hela världen medlemmar i någon kooperation, allt ifrån stora internationella koncerner inom bank och försäkring till små lokala förskolor.

HUR GAMMAL ÄR DEN KOOPERATIVA IDÉN? 
De första kooperativa företagen startades på 1800-talet. Det kanske bara fanns en mataffär på orten vilket ledde till höga matpriser för fattiga familjer. Ensamma kunde de inte göra något, men genom att bilda en förening som startade en affär kunde de öka utbudet och sänka matpriserna. Ett svenskt exempel är HSB, Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening, som startades 1923 för att förse sina medlemmar med billiga och bra bostäder. Detta efter en tid av bostadsbrist som orsakats av att ett fåtal privata fastighetsägare utnyttjat sin dominerade ställning.

VAD ÄR SPECIELLT MED KOOPERATIVA FÖRETAG? 
Det är medlemmarna själva som äger det kooperativa företaget, och styr detta på ett demokratiskt sätt. Dessutom har kooperativa företag inte samma krav på höga vinster. Kooperationer ska självklart vara ekonomiskt hållbara, men de jobbar för organisationens mål – inte för höga vinster till externa ägare.

VILKEN FUNKTION FYLLER KOOPERATIVA FÖRETAG I DAG? 
I Sverige har HSB skapat bostäder, Länsförsäkringar har gett fler möjlighet att försäkra sig och KF har skapat ett större utbud av livsmedel. Kooperationen har ingått i samhällsbyggandet, och där har
den fortfarande en stor roll. Exakt vad den ska göra beror på vad medlemmarna, det vill säga ägarna, vill åstadkomma.

VAD INNEBÄR DET ATT VARA MEDLEM I EN KOOPERATION?
När du blir medlem investerar du en summa pengar, får en andel och blir ägare. Som sådan har du möjlighet att engagera dig och ta ditt ägaransvar. De kooperativa principerna går ut på att man deltar i
föreningslivet, och då gäller det att utbilda medlemmarna så att alla har möjlighet att ta sitt demokratiska ansvar.

VAD FÅR JAG SOM MEDLEM? 
Du får ditt behov tillgodosett, och kan vara med och bestämma. Du sitter inte i knät på någon som äger eller styr verksamheten, utan du kan själv påverka hur den ska bedrivas på både kort och lång sikt. Det ger ett större eget ansvar, men också betydligt större möjligheter.

VILKEN ROLL SPELAR KOOPERATIONEN I FRAMTIDEN?
Lika stor som historiskt. Det finns fortfarande samhällsproblem att lösa, och marknader som är i obalans. Kooperationer erbjuder bra modeller för att lösa de här problemen, samt att lyfta samhällen och medborgare till bättre liv.

GRUNDEN FÖR KOOPERATIONEN

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur kooperativa företag ska omsätta sina värderingar i handling:

1. Frivilligt och öppet medlemskap. Kooperativa föreningar är frivilliga organisationer öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar.
2. Demokratisk medlemskontroll. Kooperativa föreningar är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna.
3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande. Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital.
4. Självständighet och oberoende. Kooperativa föreningar är fristående organisationer som styrs av medlemmarna.
5. Utbildning, praktik och information. Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda och anställda
så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av föreningen.
6. Samarbete mellan kooperativa föreningar. Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen
genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell nivå.
7. Samhällshänsyn. Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.