På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Så fungerar den moderna kooperationen

14 mars 2019 För kooperativa företag som HSB handlar det inte om att maximera vinsten. Målet är i stället att skapa nytta för medlemmarna och samhället.
Niklas Widebeck på HSB Riksförbund förklarar hur kooperation gör skillnad i ett modernt samhälle.

KOOPERATION – VAD ÄR DET? 
Kooperation är när människor tillsammans löser ett problem eller behov, till exempel att bostäder eller förskoleplatser är för få. De kan då bilda en kooperation – ett företag som ägs gemensamt av medlemmarna. I dag är mer än en miljard människor i hela världen medlemmar i någon kooperation, allt ifrån stora internationella koncerner inom bank och försäkring till små lokala förskolor.

HUR GAMMAL ÄR DEN KOOPERATIVA IDÉN? 
De första kooperativa företagen startades på 1800-talet. Det kanske bara fanns en mataffär på orten vilket ledde till höga matpriser för fattiga familjer. Ensamma kunde de inte göra något, men genom att bilda en förening som startade en affär kunde de öka utbudet och sänka matpriserna. Ett svenskt exempel är HSB, Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening, som startades 1923 för att förse sina medlemmar med billiga och bra bostäder. Detta efter en tid av bostadsbrist som orsakats av att ett fåtal privata fastighetsägare utnyttjat sin dominerade ställning.

VAD ÄR SPECIELLT MED KOOPERATIVA FÖRETAG? 
Det är medlemmarna själva som äger det kooperativa företaget, och styr detta på ett demokratiskt sätt. Dessutom har kooperativa företag inte samma krav på höga vinster. Kooperationer ska självklart vara ekonomiskt hållbara, men de jobbar för organisationens mål – inte för höga vinster till externa ägare.

VILKEN FUNKTION FYLLER KOOPERATIVA FÖRETAG I DAG? 
I Sverige har HSB skapat bostäder, Länsförsäkringar har gett fler möjlighet att försäkra sig och KF har skapat ett större utbud av livsmedel. Kooperationen har ingått i samhällsbyggandet, och där har
den fortfarande en stor roll. Exakt vad den ska göra beror på vad medlemmarna, det vill säga ägarna, vill åstadkomma.

VAD INNEBÄR DET ATT VARA MEDLEM I EN KOOPERATION?
När du blir medlem investerar du en summa pengar, får en andel och blir ägare. Som sådan har du möjlighet att engagera dig och ta ditt ägaransvar. De kooperativa principerna går ut på att man deltar i
föreningslivet, och då gäller det att utbilda medlemmarna så att alla har möjlighet att ta sitt demokratiska ansvar.

VAD FÅR JAG SOM MEDLEM? 
Du får ditt behov tillgodosett, och kan vara med och bestämma. Du sitter inte i knät på någon som äger eller styr verksamheten, utan du kan själv påverka hur den ska bedrivas på både kort och lång sikt. Det ger ett större eget ansvar, men också betydligt större möjligheter.

VILKEN ROLL SPELAR KOOPERATIONEN I FRAMTIDEN?
Lika stor som historiskt. Det finns fortfarande samhällsproblem att lösa, och marknader som är i obalans. Kooperationer erbjuder bra modeller för att lösa de här problemen, samt att lyfta samhällen och medborgare till bättre liv.

GRUNDEN FÖR KOOPERATIONEN

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur kooperativa företag ska omsätta sina värderingar i handling:

1. Frivilligt och öppet medlemskap. Kooperativa föreningar är frivilliga organisationer öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar.
2. Demokratisk medlemskontroll. Kooperativa föreningar är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna.
3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande. Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital.
4. Självständighet och oberoende. Kooperativa föreningar är fristående organisationer som styrs av medlemmarna.
5. Utbildning, praktik och information. Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda och anställda
så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av föreningen.
6. Samarbete mellan kooperativa föreningar. Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen
genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell nivå.
7. Samhällshänsyn. Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.