Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ministern för högre utbildning och forskning inviger HSB Living Lab

05 september 2016 Måndag 5 september invigdes HSB Living Lab, forskningsarenan där näringsliv och akademi under tio års tid ska samverka för nya lösningar för framtidens boende. Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, invigningstalade i experimenthuset som är världsunikt i sitt slag.

HSB Living Lab på Chalmers i Göteborg invigdes måndag 5HLL Invigning september i närvaro av omkring 200 gäster och media, bl.a SVT som rapporterade om det världsunika experimenthuset

HSB Living Lab är startskott för tio års forskning i samverkan mellan näringsliv och akademi, något som Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, lyfte i sitt invigningstal:

– Utvecklingen av Sveriges forskning är oerhört central för landet. Genom detta goda exempel på en öppen forskningsarena, ges nu möjligheter till att snabbare få ut viktiga bostadsinnovationer på marknaden. Min förhoppning är att fler tar efter denna samverkansform och satsar på framtidens goda boende, säger Helene Hellmark Knutsson.

Tvättstudio med plats för umgänge

HLL TvättstudioUnder tre timmar fick alla gäster möjlighet att ta del av forskning som pågår i experimenthuset. Här demonstrerades framtidens Tvättstudio, en integrerad tvätt- och umgängesyta, den nya innovationen, Bioblender, som separerar vatten från kökskompost och möjliggör kompostering på den egna balkongen. Här visades också husets system för fjärrvärmeretur som sparar både energi och pengar.

 

Utbytbara väggmoduler

De tolv stora hålen i fasaden drog många nyfikna blickar till sig. De utbytbara väggmodulerna är ett av många exempel på HSB Living Labs forskningspotential.

– Tack vare möjligheten att testa nya väggsystem, isolering och fasadmaterial under en sådan lång tid som tio år har vi nu de allra bästa förutsättningarna för att lyckas få fram hållbara framtida lösningar, säger Angela Sasic Kalagasidis, biträdande professor vid Bygg och miljöteknik på Chalmers.

– För mig som forskare är de utbytbara väggmodulerna i HSB Living Lab lika med tanken på att vi skulle ha tillgång till 120 hus att testa på, vilket är en fantastisk möjlighet.

Små men stora lägenheter

Den 1 juni stod HSB Living Lab inflyttningsklart. Här bor studenter och gästforskare, HLL exteriörsamtidigt som forskning pågår dygnet runt. De ca 200 gästerna vid dagens invigning fick möjlighet att besöka studentlägenheterna och se hur en så pass liten yta som 12 kvadratmeter, eller 47 kubikmeter som de beskrivs i HSB Living Lab, kan upplevas så rymlig och ljus.

Rebecca Eurenius är en av de 33 boende och delar tillsammans med fem andra studenter kök, badrum, vardagsrum och balkong. Hon är stolt och glad över att ha blivit utvald att få bo i huset.

– För mig personligen är det viktigt att kunna bidra till forskning som förhoppningsvis ska resultera i nya innovationer och lösningar för framtidens boende. Att de mäter allt vi gör och hur vi rör oss gör mig inget alls, det är bara roligt att få vara med och dra mitt strå till stacken för en hållbar värld, säger Rebecca Eurenius, student på HDK i Göteborg.

Forskningsplattform för erfarenhetsutbyte

I HSB Living Lab samverkar tolv partner med boende i fokus från näringsliv och akademi. Samarbetet gör det både möjligt att skapa resurser för en relevant forskningsplattform och att dela kunskap och erfarenheter mellan olika branscher inom boendesektorn.

– För oss på HSB Göteborg betyder delaktigheten i HSB Living Lab enormt mycket. Att få verka på en forskningsarena där människor faktiskt bor och lever under en sådan lång tid som tio år är världsunikt. Här får vi lov att testa, misslyckas för att sedan lyckas, säger Lars Göran Andersson, vd på HSB Göteborg.

Femton forskningsprojekt i höst

Under hösten 2016 kommer minst femton forskningsprojekt att startas upp i HSB Living. Inom loppet av ett år ska sedan flertalet nya innovationer vara framme för lansering. Förhoppningen är att man i HSB Living Lab kan snabba på processen och att man på bara två år, istället för dagens tio år, kan få ut boendeinnovationer på marknaden.

Vill du veta mer, kontakta:
Stefan Andersson, projektledare HSB Living Lab, + 46 705 80 59 90
Shea Hagy, forskningsledare HSB Living Lab +46 709 84 70 67
Cecilia Lööf, kommunikationsansvarig HSB Living Lab, +46 707 21 51 77

Följ med oss på resan mot framtidens boende.

HSB Living Lab är resan mot framtidens boende. Idén om ett levande laboratorium för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och är nu verklighet 2016. Här på Chalmers bor och lever studenter HSB-medlemmar och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder.

I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och 2 000 sensorer lever 33 personer i en ständigt föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. HSB Livning Lab är ett samarbete mellan 12 samverkanspartners och en unik arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer.