Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Spara eller slösa - ett seminarium arrangerat av HSB Riksförbund

19 mars 2018 Statligt stöd för den som bosparar och startlån kan vara bra lösningar för att fler unga ska hitta en egen bostad. Men man måste noga analysera hur en sådan modell ska se ut och vilka människor den når. Och bostadspolitiken, ja, den kommer nog inte bli den stora valfrågan, trots allt. Det var några av slutsatserna från seminariet Spara eller slösa som HSB Riksförbund arrangerade den 6 mars.

Under en lång tid ansåg många ekonomer att svenskarnas sparande var för svagt. På senare år har sparandet emellertid ökat. Samtidigt har unga hushåll, trots detta, fått det allt svårare att efterfråga en egen bostad. Hur ska vi lösa den ekvationen? Det diskuterades av:

Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson (C)

Emma Hult, bostadspolitisk talesperson (MP)

Emma Persson, boendeekonom, SBAB

Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea

och Anders Lago, förbundsordförande HSB.


Sparandet skulle öka

Thomas Ekvall från Prognoscentret inledde seminariet med att berätta om den rapport, ”Spara eller slösa - ungas inställning till ett avdragsgillt sparande”, som de tagit fram på uppdrag av HSB. Resultatet visar att intresset för ett avdragsgillt bosparande är stort och att såväl personer med högre som lägre inkomster skulle nyttja systemet. Dessutom skulle det totala sparandet öka och de med lägre inkomst skulle spara mest relativt sett.


Politiken gynnar äldre

Emma Persson från SBAB kommenterade rapporten med att det är klart att det är en sak att ställa sig positiv i en undersökning än att senare också börja spara så som man har sagt sig vilja göra, men det är klart positivt att intresset finns. Hon menade också att som ung känner man nog att mycket som har gjorts på bostadsmarknaden framför allt gynnat de äldre och de som redan äger, det vore välbehövligt med satsningar riktade mot unga. Och att även om kontosparandet har ökat stort är det väldigt snedfördelat mellan till exempel de som redan äger och har byggt upp en förmögenhet i sin bostad och de som inte haft den möjligheten. Det är problematiskt ur ett samhällsperspektiv om etableringsåldern skjuts upp hela tiden, både för inträde på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden.


Föräldrar spar till sina barn

Ingela Gabrielsson från Nordea instämde, och lyfte fram en undersökning som visar att föräldrar idag känner ett stort ansvar för de unga som ska flytta hemifrån, i Stockholm till exempel uppger 6 av 10 att de vill hjälpa sina barn med finansiering till bostaden. Samtidigt sätter det andra restriktioner för privatekonomin och att man låser in sig ekonomiskt med sina barn. Men trots att det är en dålig lösning, är det den enda möjliga för många. Och det har gått lite för långt när föräldrarna känner press på att börja spara till sitt ofödda barn för att det ska kunna flytta hemifrån någon gång i framtiden.


Viktigast att fler kommer in på bostadsmarknaden

Emma Hult (MP) menade att rapporten visar att unga sparar mer idag, vilket hon ansåg är bra. Men också att de som har det ekonomiskt bäst kommer att spara mest. Och för henne är den största utmaningen som bostadspolitiker att de som står längst från bostadsmarknaden ska ha en möjlighet att komma in. Bolånetaket lyfter många unga fram som ett problem, skulle det gå att ha en modell med olika procentsatser för olika grupper till exempel? Vi bostadspolitiker och ekonomiskpolitiska talespersoner behöver diskutera detta mer tillsammans, menade Emma, som också sa att det finns undersökningar som visar att millenials inte vill äga sitt boende i lika stor utsträckning som andra.


Hur gör vi med dem som inte sparar alls?

Emil Källström (C) menade att det förutom denna rapport behövs ytterligare undersökningar. Vilka åtgärder kan få den grupp som inte sparar alls att minska? Den fördelningspolitiska profilen är en utmaning, kanske skulle en lösning kunna vara att detta införs i kombination med andra saker. Eller så får vi helt enkelt landa i att fördelarna trots allt överväger det. Hur fler kommer in i det ägda boendet på ett klokt sätt är en viktig fråga att lösa och en stor bostadspolitisk överenskommelse är mycket viktigt framöver, poängterade Emil Källström.


Fler med lägre inkomst måste äga

Anders Lago, HSB, lyfte fram att det är intressant att även de med lite lägre inkomster är positiva till att spara. Vi vet historiskt att det långsiktigt är billigare att bo i en bostadsrätt än i en hyresrätt och ur det perspektivet behöver vi fundera över hur man får in fler med en lägre inkomst i det ägda boendet. Detta kan vara en del i en sådan lösning, men det behövs fler delar, menade Anders Lago.  

Avslutningsvis var panelen överens om att bostadsfrågan nog inte blir en av de största frågorna i valrörelsen. Men riksdagspolitikerna var eniga i att det borde gå att enas efter valet i en större bostadspolitisk översyn, så länge alla partier är beredda att lägga alla frågor på bordet. Trots allt har det ju gått bra att komma överens i andra svåra frågor som pensionssystemet, energi och migration.