Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Tre lösningar på hållbarhetsutmaningarna

03 juli 2019 Ärtan Ingrid, en mobilitetsapp och lokal rening av vatten i bostadshus. Tre innovativa hållbarhetslösningar pitchades inför en jury under ett av HSBs seminarium i Almedalen.

Under rubriken Bilen, biffen, bostaden – hur löser vi hållbarhetsutmaningarna? fick representanter från livsmedels-, transport-, och bostadsbranschen på bästa Draknästet-manér sälja in sina idéer inför en kunnig jury.

Ärta som ersätter sojabönor

Lennart Björström från Food for progress var först ut. Han började med att måla upp problemet: Köttätandet orsakar stora klimatutsläpp och svenska konsumenter vill äta allt mer vegetariskt. Därför importeras mycket proteingrödor, som sojabönor, till Sverige. Tänk om vi istället kunde producera dessa grödor i Sverige? Idag används endast två procent av den svenska åkerarealen till att producera baljväxter för humankonsumtion – det mesta blir istället djurfoder.

– Lösningen är den gula ärtan Ingrid. Hon har lite mer substans och konsistens än den gröna ärtan och har därför främst använts som djurfoder – men vi tycker att det är onödigt att gå via djuren. På samma yta som vi kan producera 300 kg kött kan vi istället producera 3 ton ärtor!

Tillsammans med två ekobönder och Coop har Food for progress utvecklat två produkter från ärtan Ingrid – ärtnuggets och ärtpuckar.

Mobilitetstjänst minskar bilberoendet

Näst upp på scen var Björn Wendle från EC2B Mobility. Han presenterade en ny mobilitetstjänst som nu testas i en bostadsrättsförening i Göteborg. De som deltar ansluter sig till en app där de kan boka olika typer av mobilitetstjänster som elbilar, lådcyklar eller köpa biljetter till kollektivtrafiken. Miljövinsten blir att fler kan dela på färre fordon och att det blir onödigt att köpa en egen bil. Det behöver inte heller byggas så stora parkeringsplatser i nya bostadsprojekt utan marken kan användas för andra ändamål.

– Vi vill stimulera till ett nytt beteende och vi tror att just när man byter bostad så finns ett fönster där man kan vara villig att ändra på gamla invanda mönster, sa Björn Wendle.

Gråvattnet en outnyttjad resurs

Sist ut var Emma Sarin, projektledare för HSB Living Lab. Hon hade med sig två flaskor vatten som hon visade upp för juryn – en med dricksvatten och en med gråvatten, det vill säga vatten från duschar och handfat.

– Vi gör av med 160 liter vatten om dagen per person. Tänk om vi kunde återanvända gråvattnet i våra fastigheter istället för att skicka iväg det till reningsverket och sedan ut i våra vattendrag? Det skulle spara hela 60 procent av vår vattenanvändning, inledde Emma Sarin.

Hon berättade sedan att det just nu pågår ett försök i HSB Living lab där man renar gråvattnet i fastigheten och sedan skickar upp det till duscharna igen. Om denna lösning skulle appliceras på alla nya bostadsfastigheter skulle det ge en stor miljönytta. Förutom att spara vatten skulle det minska utsläppen av mikroplaster till våra hav, eftersom det lokala reningsverket även rensar bort dessa.

I juryn satt Tove Ahlström, vd Global Utmaning, Tatjana Joksimovic, ordförande Sveriges Arkitekter och John Hassler, ekonomiprofessor vid Stockholms universitet.