Våra kärnvärderingar – ETHOS

För oss är ETHOS värderingar som håller över tid. Grundläggande värderingar som ska genomsyra vår verksamhet och som betyder och inger förtroende.
Manlig och kvinnlig fastighetsskötare står bland buskar i bostadsområde.

HSB-organisationen enades 2004 om att all verksamhet ska genomsyras av ett antal grundläggande värderingar som har kategoriserats i de fem huvudområdena Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. De inledande bokstäverna bildar tillsammans ordet ETHOS, som står för förtroende.

Engagemang
HSB engagerar sig i det som rör livet, både för den enskilda människan och för samhället. Via engagemang skapas rum för samverkan och medlemsinflytande.

Trygghet
Det vilar en känsla av trygghet i HSB. Tillsammans skapar medlemmarna trygghet. HSB ger utrymme att leva livet på det sätt som passar var och en.

Hållbarhet
Det finns ett långsiktigt tänkande i all verksamhet inom HSB.

Omtanke
HSB gör mer än att bygga och förvalta bostäder. Vi har omtanke om livet i och mellan husen.

Samverkan
All verksamhet i HSB bygger på samverkan människor emellan.

Läs mer om att jobba hos HSB.