Fiber - Bredband, telefoni & TV

Föreningen har, via fiber fram till varje lägenhet, en gemensam bredbandsuppkoppling på 1000/1000 Mbit. Föreningens fibernät är inte avsett för kommersiellt bruk. Om boende i föreningen har ett sådant behov måste eget separat avtal tecknas.


I månadsavgiften ingår internet, IP-telefoniabonnemang och grundutbud för TV. Möjlighet finns att köpa till såväl andra telefonitjänster som ett brett utbud av kanalpaket för TV via leverantörerna nedan.
Upp till 5 e-postadresser per lägenhet ingår i avtalet.

Avtalspart för tjänsterna ovan är A3 som i sin tur köper TV-tjänsterna från Sappa.

Kundtjänst A3: 0770-250 550 (bredband/telefoni)
Kundtjänst för brf. A3: 0910-798010 (TV) Det är viktigt att det framgår att digitalboxen ägs av föreningen.

 

Föreningen äger den hårdvara som finns i lägenheterna kopplat till tjänsterna ovan. Det är inte enskild egendom, det är därför viktigt att felanmälan görs till föreningens vicevärd när problem uppstår så att service kan göras av auktoriserad hantverkare. Föreningen anlitar Torpheimergruppen, eller av dem utsedd entreprenör, för att utföra serviceåtgärder på anläggningen. Om den boende trots detta på egen hand eller via ombud försöker åtgärda/felsöka anläggningen får den boende själv bekosta eventuella skador som uppkommit.