Försäkringar

Tänk på att du som boende i en bostadsrätt behöver utöka din hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg.
Föreningen har alltså inte tecknat kollektivt bostadsrättstillägg.
Stadgehänvisning: §31 Bostadsrättshavarens ansvar

Se också till att alla i hushållet är medförsäkrade i hemförsäkringen.

Föreningen är fullvärdesförsäkrad i försäkringsbolaget If.