Om oturen är framme!

Om Du glömmer eller tappar bort nyckeln...

..så är det Certego Du ska vända Dig till.

Tänk på att avgiften är betydligt dyrare kvällar och helger. Betalning sker via faktura.

Öppettider vardagar 07.00 - 16.00
Telefon 013-17 10 00
Jourtelefon 020-24 00 00

Lokalt finns ingen huvudnyckel. De finns inne på HSB-kontoret och hos Certego.
Föreningen har slutit ett avtal med Certego. De har också nyckelregistret för HSB Norrberga. Behöver ny eller nya nycklar präglas måste man vända sig till vicevärdsexpeditionen för att hämta ut en rekvisition från föreningen.

Har du problem med frusen eller kärvande låskolv ska det anmälas till vicevärden. Föreningen använder en särskilt lämpad olja rekommenderad av tillverkaren/återförsäljaren för att garantier ska gälla.