På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB
Dela

Vi är HSB

Sedan 1923 har vi utvecklat boendet för dig. Vi tror på innovativa och hållbara lösningar som driver samhället framåt, idag och i framtiden. Välkommen till vår värld där vi bryr oss om människan. Välkommen hem.

Så här fungerar HSB

HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – i dag totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter. HSB (i samarbete med Swedbank) erbjuder också Sveriges största bosparande* vilket kan ge möjlighet till förtur till HSBs befintliga och nya hyresrätter samt nybyggda bostadsrätter i hela landet.

Så skapar vi värde

HSBs uppdrag är att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet. Som kooperativ organisation har HSB ständigt fokus på medlemsnytta och medlemsinflytande. Vår verksamhet, som är en kombination av medlemsverksamhet, förvaltningstjänster och nyproduktion, ska också genomsyras av ansvarstagande, både för våra boende och samhället i stort. Vår federativa struktur skapar en gemensam grund som skapar goda förutsättningar för att HSB ska kunna möta medlemmarnas behov både i dag och i framtiden.

Vår påverkan på omvärlden

HSB vill vara en viktig aktör för det hållbara samhället. Med ambitionen att påverka hela samhället i en positiv riktning bidrar vi till bättre förutsättningar och villkor för boendet och de boende. HSB arbetar med att öka värdet på medlemskapet och kunderbjudandet med hållbara tjänster och produkter, som också ska vara resurseffektiva, ha låg klimatpåverkan och är producerade under goda förhållanden.

Samtidigt står bostadssektorn – från byggprocessen till de boendes livsstil – för en betydande miljöpåverkan. Byggsektorn orsakar lika stor klimatpåverkan som den svenska personbilstrafiken. Vidare står fastigheter och bostäder för en stor andel av den totala energi- och materialanvändningen.

HSB arbetar med att maximera värdet vi skapar för alla våra intressenter, samtidigt som vi tar ansvar för att minimera de negativa avtrycken, framför allt på miljö och klimat, som vår verksamhet bidar till. Vi vet att ju fler medlemmar vi blir, desto större möjlighet har vi att påverka samhället i rätt riktning.

HSB-fakta i korthet för 2018

 • nära 650 000 medlemmar
 • 4 000 bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB
 • cirka 140 000 bosparare
 • 340 000 lägenheter i HSBs bostadsrättsföreningar
 • 25 000  hyresrätter
 • 746 produktionsstartade HSB-bostäder
 • 3,9 miljarder kr uppgår det sammanlagda bosparkapitalet till 

HSBs vision
Vi är den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boendet.

HSBs kärnvärden
Engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan.

HSBs uppdrag
Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet.

Vi bygger och förvaltar boendet för över en miljon människor

Idag har över en miljon sina hem ”under HSBs tak”. Sedan 1923 har vi skapat moderna bostäder med nya innovativa lösningar för ett bekvämare boende. Vi går också i spetsen för ett klimatmedvetet byggande, där minskade utsläpp och sunda material ska förbättra utsikterna för oss och framtida generationer.

Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet

HSBs viktigaste uppgift är fortfarande att bygga bra och prisvärda bostäder för medlemmarna och sedan erbjuda en riktigt bra förvaltning. 

Vi förvaltar för ett hållbart boende

De förvaltningstjänster som vi erbjuder sträcker sig från ekonomisk administration till teknisk förvaltning av fastigheterna. Det är en erfaren och kompetent organisation som ger både trygghet och underlättar vardagen i tusentals bostadsrättsföreningar. Och vi arbetar envetet för att utveckla våra fastigheter på ett hållbart och klimatsmart sätt.

Vi är en kooperativ federation

HSB är en medlemsägd organisation och Sveriges största bostadskooperation. Avkastningen är inte målet för oss, utan bara medlet för att kunna gå vidare i arbetet med att skapa det goda boendet. Vinsten i HSB går alltid tillbaka till verksamheten, allt för att göra den ännu bättre.

HSBs är också en federation, och det visar sig samma stund som du blir medlem. För som medlem och boende i HSB är du med och påverkar din bostadsrättsförening. Din bostadsrättsförening är med och påverkar din regionala HSB-förening. Och din regionala HSB-förening är med och påverkar HSBs riksförbund.

Som federation har de 27 HSB-föreningarna ett uttalat självbestämmande inom organisationen. Detta för att du och dina grannar ska kunna fatta beslut om lokala frågor som ni känner bäst.

Riksförbundet för hela federationens talan i övergripande frågor som rör oss alla. Frågor där vi tillsammans kan göra så mycket mer än vi kan var och en för sig.

HSBs federation är unik, inte minst tack vare den levande demokratin, som hjälper oss att tillsammans skapa det goda boendet.

Vi vill skapa det goda boendet

Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet. Vår vision är att vara den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boendet. Våra kärnvärderingar är tydliga; engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan.

HSB är med och tar samhällsansvaret. Med ambitionen att påverka politiker och beslutsfattare satsar vi stor energi på att vi ska öka byggandet, förbättra möjligheterna att bospara, minska bostädernas klimatpåverkan och utveckla framtidens boende.

Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in. Swedbank är kontoförande bank för HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto.
För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se