På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Unik lösning för återanvändning av badrumsvatten testas i HSB Living Lab

30 oktober 2019 Sedan hösten 2018 testas en unik infrastruktur för lokal återvinning av gråvatten i HSB Living Lab. Bakom projektet står innovationsföretaget Graytec AB, som tillsammans med Chalmers och Bengt Dahlgren Göteborg AB, vill skapa nya möjligheter för fastighetsägare att spara energi och minska sin miljöpåverkan genom att rena och återanvända vatten från badrum.

Sedan hösten 2018 testas en unik infrastruktur för lokal återvinning av gråvatten i HSB Living Lab. Bakom projektet står innovationsföretaget Graytec AB, som tillsammans med Chalmers och Bengt Dahlgren Göteborg AB, vill skapa nya möjligheter för fastighetsägare att spara energi och minska sin miljöpåverkan genom att rena och återanvända vatten från badrum.

När vi duschar, borstar tänderna och går på toa spolas vattnet ut i samma avlopp. Till skillnad från toalettvattnet har det så kallade gråvattnet från dusch, bad och handfat stor potential att återanvändas. I praktiken går det till så att man installerar ett separat avloppssystem för vattnet från duschar och handfat och leder det till ett lokalt reningssystem som avlägsnar föroreningar, bakterier och ohälsosamma ämnen.

– Vi vill hjälpa fastighetsägare att styra sin miljöpåverkan. Målet är att ta fram en anpassningsbar lösning för cirkulära system i bostäder och kommersiella byggnader där möjligheten att spara vatten, energi och miljö tillvaratas, säger Per Ericson, grundare av Graytec.

Efter närmare fyra års utveckling testas företagets patentansökta system nu i HSB Living Lab. Under projektets första fas utfördes tester på vattnet för att säkerställa renheten. I steg två återförs det renade vattnet i systemet – till de handfat och duschar det kommer från. Nyligen fick en testgrupp duscha i renat och återanvänt vatten.

– De boendes upplevelse är en viktig del i kartläggningen av acceptansen för den här typen av system. Därför var det glädjande att samtliga åtta personer som fick duscha i återanvänt vatten var nöjda med upplevelsen. Dessutom sparades 200 liter vatten och 6 kilowatttimmar energi vid detta tillfälle, säger Jesper Knutsson, forskare på Chalmers och ansvarig för sensornätverket i HSB Living Lab.

I dag är varmvattnet i våra kranar uppvärmt dricksvatten, men faller inte under Livsmedelverkets regler som kallvattnet gör. En viktig del av projektet handlar därför om att ta fram klara riktlinjer och minimikrav för hur rent ett varmvatten som kommer från andra källor, exempelvis ett lokalt reningsverk, måste vara.

– Dagens ålderdomliga regelverk behöver ses över. Genom att rena och återanvända gråvatten kan man spara upp till 60 procent av vattenåtgången och upp till 80 procent av energiförbrukningen till varmvatten i en fastighet. En investering som förhoppningsvis betalar sig på två år, säger Per Ericson.

Vattenbrist är idag ett globalt problem och ska hållbarhetsmålen i agenda 2030 som rör vatten och sanitet nås krävs nya lösningar och en modernisering av V/A-systemen i städer och urbana miljöer. Från HSB ser man en stor potential i projektet. Emma Sarin är projektchef på HSB Living Lab och menar att frågan kommer bli allt mer aktuell.

– De rekordlåga grundvattennivåerna de senaste åren har aktualiserat frågan. Att spara stora mängder vatten ger potential att avlasta kommunala energi- och vattensystem. Ett litet lokalt reningsverk med rätt filter kan fånga upp mikroplaster som de större reningsverken kan ha svårt att lösa, så det här är ett spännande och område för oss att följa.

Nästa steg i projektet är att automatisera tekniken för att skapa bättre möjligheter att studera systemets möjligheter och utmaningar över tid.

För mer info:
Jens Holmberg, PR- och kommunikationsansvarig HSB Göteborg / HSB Living Lab
070-721 50 11
jens.holmberg@hsb.se

HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag och verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Idag är det 70 000 medlemmar som alla äger HSB Göteborg tillsammans. I samverkan skapas Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boende gemenskap. Och eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från övriga och ger också medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.