Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Bostad årets mest jämställda byggbolag, för tredje året i rad!

19 maj 2020

När Nyckeltalsinstitutet publicerar sin årsrapport för 2019 är HSB Bostad återigen bäst i branschen på jämställdhet. HSB Bostad tillhör även den grupp på 10% som uppvisat bäst resultat i årets undersökning och tilldelas även certifikatet Excellent Arbetsgivare för andra året i rad.

– Vi gläds och är väldigt stolta över att vårt prioriterade arbete med att öka mångfalden och jämställdheten i bolaget återigen har gett oss förstaplatsen som det mest jämställda byggbolaget, säger Jonas Erkenborn, vd på HSB Bostad. Men vi kan fortfarande bli bättre, bland annat inom produktionsledning på våra byggarbetsplatser samt mer jämställt uttag av föräldradagar.

HSB har som mål att 2023 vara en viktig aktör för det hållbara samhället, och en viktig del i det är att arbeta med jämställdhetsfrågor och att därmed spegla samhällets mångfald och bidra till att skapa ökad trygghet. Genom att följa upp JÄMIX nyckeltal, sätta mål och skapa aktiviteter arbetar HSB Bostad kontinuerligt för att vara ett jämställt, tryggt och attraktivt bolag.

– Nyckeltalsinstitutet har haft förmånen att följa HSB Bostads utveckling över tid och har sett att frågan om jämställdhet och likabehandling är en viktig och prioriterad fråga för ledningsgruppen. I år har bolaget tagit ytterligare steg i arbetet med att ha jämställda arbetsvillkor för män och kvinnor. Det är numera ingen skillnad för män och kvinnor gällande anställningstrygghet och sysselsättningsgrad. Vidare ser vi att grundstrukturen är ännu mer jämn och att andelen jämställda yrkesgrupper har ökat. Kvinnor och män har fortsatt lika möjligheter att bli chef och ledningsgruppen är jämställd, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

HSB Bostad har under året jobbat med aktiva åtgärder för att främja att lika rättigheter och möjligheter ska integrerats i samtliga processer för systematiskt arbetsmiljöarbete inom den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön och ingår därmed som en naturlig del i bolagets verksamhetsplanering.

Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, Jämix, utgår från nio mätbara nyckeltal som tillsammans visar jämställdheten i företag. Totalt medverkade 350 företag och organisationer i mätningen för 2019.

OM HSB BOSTAD
Under snart hundra år har HSB byggt nya bostäder och skapat "det goda boendet". Mer än var tionde bostad i Sverige har byggts av HSB. HSB Bostad AB är HSBs bostadsproduktionsbolag i Stockholms och Gotlands län. HSB Bostads vision är att ”skapa framtidens bästa boende i samverkan med våra ägare”.

Taggar

Kooperation
Företagsnyheter
Nyproduktion
Kompetensförsörjning
Bostadsbyggande
HSB Bostad
HSB
JÄMIX
Jämställdhetsindex
Jämställdhet
Nyckeltalsinstitutet
byggbransch
Hållbarhet