Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Positivt att högkostnadsskyddet gäller alla elanvändare

28 oktober 2022

Igår presenterade regeringen och Svenska kraftnät förslag till högkostnadsskydd för de med höga elpriser. Stödet gäller alla elanvändare med eget elnätsavtal i elområde 3 och 4. Modellen gör ingen skillnad på elanvändare oavsett om det är privatpersoner, företag eller föreningar. HSB ställer sig positiva till förslaget.

– För HSB är det viktigt att även boende i bostadsrättsföreningar får del av högkostnadsskyddet. Det framförde vi till Svenska Kraftnät i deras arbete med att ta fram en modell för stödet. Därför är det mycket positivt att stödet nu föreslås omfatta boende i alla upplåtelseformer, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.

Stödet föreslås betalas ut till de som haft ett medelpris för el över 75 öre/kWh under perioden oktober 2021 till september 2022.

– På kort sikt är det välkommet att det planeras ett stöd för de extraordinära elkostnaderna som har rått den senaste tiden. På längre sikt är givetvis stöd och incitament för investeringar i hållbara energieffektiviseringar som bidrar till klimatomställningen ett måste och att föredra framför generella konsumtionsstöd, kommenterar Johan Nyhus.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

energi
bostadsfrågor