Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB vinner pris för bästa projekt

09 februari 2023

Brf Stinsen i Falkenberg, som hör till HSB Göta, vinner pris för ”Bästa projekt”. Projektet har nöjdast kunder i Prognoscentrets NKI-undersökning under 2022. I undersökningen får Brf Stinsen hela 88 på en hundragradig skala.

- Vi har lagt mycket krut på kommunikation till köparna direkt från start, de har löpande fått matnyttig information om hur bygget gått, säger Sandra Bergqvist, Marknad- och kommunikationschef HSB Göta.

Sandra Bergqvist lyfter vikten av att ha tät kontakt med projektledaren från start till mål.

- Vår projektledare Henrik Melin är såväl kompetent som tillgänglig för kunderna och har spelat en avgörande roll för att de ska känna sig nöjda, säger Sandra Bergqvist.

Det positiva omdömet kring projektet har också lyfts av att bostadsrättsföreningens valberedning snabbt kom på fötter och fick en styrelse med bra sammansättning på plats.

För mer information om Brf Stinsen och HSB Göta vänligen kontakta:

Sandra Bergqvist, Marknads- och kommunikationschef

sandra.bergqvist@hsb.se

010-442 36 05

Henrik Melin, projektledare

henrik.melin@hsb.se

010-442 36 43

HSB Göta tog emot pris för ”Bästa projekt” av Prognoscentret på deras evenemang den 9:e februari, 2023. För mer information besök Prognoscentrets hemsida www.prognoscentret.se.

Information om Prognoscentret och undersökningen.

Prognoscentrets NKI-undersökning har genomförts i samarbete med branschens aktörer och bygger på cirka 14 000 svar från köpare av nyproducerade bostäder och småhus under 2022. Undersökningen omfattar cirka 65 företag. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex. NKI är en sammanvägning av tre frågor som besvaras på en tio-gradig skala. Resultatet omräknas till ett index mellan 0 och 100. Värden mellan 65 och 75 innebär medelgod kundnöjdhet.

Kontaktperson vid frågor om undersökningen:

Erika Knutsson, erika.knutsson@prognoscentret.se, 073-846 15 19
Hemsida: www.prognoscentret.se
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/prognoscentret-ab
Twitter: https://twitter.com/prognoscentret

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

bostadsbyggande
bygg
HSB