Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Affärsstöd rekryterar agil ledare som vice VD

14 februari 2023

Lena Tollerz Törn anställs som ny vice VD för HSB Affärsstöd. Med över 20 års erfarenhet av analys, implementering och förändringsarbete är Lena Tollerz Törn en högt eftertraktad ledare inom IT-branschen.

- Lena Tollerz Törn har gedigen kunskap och praktiska erfarenheter av att implementera ett agilt arbetssätt och vi är väldigt stolta över att hon valt att komma till HSB Affärsstöd som ny vice VD, säger Svein Arne Östevik, VD HSB Affärsstöd.

  HSB Affärsstöd är i processen att gå över till ett agilt arbetssätt med målet att HSB:s gemensamma lösningar skall skapa det bästa värdet för sina kunder och medlemmar. Lena Tollerz Törn kommer att bidra till den utvecklingen.

  - Det är en spännande resa som HSB Affärsstöd nu genomför och som jag är väldigt glad över att få vara med på och bidra till. Vi kommer stärka HSBs konkurrenskraft ytterligare genom att driva digitalisering och utveckling tillsammans med föreningarna, bolagen och medlemmarna i HSB, säger Lena Tollerz Törn, tillträdande vice VD HSB Affärsstöd.

   Lena Tollerz Törn tillträder den 20:e februari som vice VD för HSB Affärsstöd.

   HSB Affärsstöd är dotterbolag till HSB Riksförbund och har som uppdrag att utveckla och förvalta processer och IT-stöd som behövs för att skapa nytta och värde för kunder och medlemmar.

   HSB Affärsstöd bildades i januari 2015 i syfte att stärka HSBs konkurrenskraft och ytterligare skapa nytta och värde för kunder och medlemmar. I dag är vi, med ca 75 medarbetare, HSBs nationella IT- och utvecklingsbolag och navet i HSBs digitala omställning. Bolaget är ett helägt dotterbolag till HSB Riksförbund och verkar med IT- och utvecklingsfokus tillsammans med HSB-föreningar och övriga HSB-bolag för att säkra HSBs fortsatt starka roll i framtiden.

   HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

   HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

   • ca 674 000 medlemmar
   • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
   • ca 35 000 förtroendevalda
   • 25 regionala HSB-föreningar

   HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.