Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB utnämns till Sveriges grönaste varumärke i bostadsbranschen

17 februari 2023

För andra året i rad blir HSB vinnare av utmärkelsen Sveriges grönaste varumärke i kategorin nyproduktion av bostäder. Vinnaren väljs av konsumenterna i en undersökning från strategiföretaget Differ.

HSB tar hem förstaplatsen i kategorin ”nyproduktion av bostäder” för fjärde gången när Differ genomför sin årliga undersökning där svenska konsumenter får ranka varumärken i frågor kring hållbarhet och miljö.

- Jätteroligt och viktigt för oss på HSB att vi behåller det här förtroendet. Vi fortsätter att jobba hårt mot vårt mål att bli verkligt hållbara i alla led och att lösa de utmaningar vi står inför, säger Maria Qvillberg, hållbarhetsansvarig nyproduktion.

  HSB har som mål att nyproduktionen ska vara verkligt hållbar i alla sina processer år 2045. De två nyproduktionsbolagen HSB ProjektPartner och HSB Bostad har antagit en strategisk hållbarhetsplan med mål inom samtliga hållbarhetsområden.

  - Minskad klimatpåverkan från byggproduktionen är ett högt prioriterat område för oss och i år har vi tagit flera steg åt rätt håll med konkreta åtgärder så som konstruktioner och byggmaterial med lägre klimatpåverkan och vi har infört ett eget maxtak för klimatpåverkan som gäller alla våra nyproduktionsprojekt, för att förflytta hela vår verksamhet, säger Maria Qvillberg, hållbarhetsansvarig nyproduktion.

  Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning som har genomförts sedan 2008. Drygt 1 000 personer i åldrarna 15-75 år får besvara frågor kring miljö och hållbarhet och ge sin syn på varumärken i tolv utvalda branscher. Läs mer här.

  HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

  HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 25 regionala HSB-föreningar

  HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.