Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Malmös föreningsstämma 2023

21 april 2023

Torsdagen den 20 april höll HSB Malmö sin föreningsstämma på Luftkastellet vid Öresundsbron. Av de cirka 180 närvarande var 109 personer röstberättigade fullmäktigeledamöter. Under kvällen beviljades styrelse och vd ansvarsfrihet, totalt åtta motioner avhandlades och nya ledamöter valdes in i styrelsen.

Kent Andersson, HSB Malmös styrelseordförande, inledde stämman. Han sammanfattade året som gått och belyste bland annat det tragiska kriget i Ukraina, inflationen och de ökade fjärrvärmepriserna. Dessutom fastställde han att HSB Malmö har gjort ett sämre ekonomiskt resultat än de senaste åren, men poängterade samtidigt att det har varit ett år där organisationen har visat på en stark stabilitet.

Michael Carlsson, vd, och Jonny Samuelsson, administrativ chef, sammanfattade verksamhetsåret samt de finansiella delarna.

Stämman valde Annika Greij och Mikael Kluge till nya ledamöter i styrelsen. Hasse Hajar och Björn Andersson fick förnyat förtroende.

Eftersom HSB firar 100 år 2023, hade kvällen lite extra guldkant. Innan stämman startade fick deltagarna ta del av livemusik. Dessutom bjöds det på mat och dryck, samt en kort filmvisning över HSBs hundraåriga historia.

HSB Malmös styrelse består av:

Kent Andersson, ordförande
Cecilia Bothén, vice ordförande
Björn Andersson, ledamot
Annika Greij, ledamot (ny)
Hasse Hajar , ledamot
Christina Jahn, ledamot
Mikael Kluge, ledamot (ny)
Monica Berggren, arbetstagarledamot
Markus Lehtonen, arbetstagarledamot
Christian Arestad, arbetstagarsuppleant

Det konstituerande styrelsemötet hålls måndagen den 24 april.

Protokollet publiceras inom kort på HSB Malmös hemsida.

För mer information om HSB Malmö:
hsb.se

HSB Malmö är en ekonomisk förening som ägs av 53 000 medlemmar – enskilda personer och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder medlemskap, hyreslägenheter och nyproducerade bostadsrätter samt förvaltningstjänster. Våra medlemmar har bland annat möjlighet att bospara samt ta del av utbildningar och löpande rådgivning. Vår verksamhet finns i Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

Taggar

medlemskapet
styrelsen