Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Malmö hoppas inspirera till bättre källsortering

09 maj 2023

Överfulla miljörum där avfallet sorteras fel kan bidra till onödiga kostnader, slöseri på miljöresurser och irritation hos boende. Under en inspirationsträff på Kretseum i Hyllie visade HSB Malmö bostadsrättsföreningar vad som har gjorts i hyresrätter för att skapa miljörum där det är lätt att sortera rätt.

– Vi på HSB Malmö upplevde samma problem som de flesta fastighetsägare gör i miljörum i några av våra hyresfastigheter, och valde att påbörja ett projekt för att förbättra avfallshanteringen. Syftet var att få fler att sortera rätt och bidra till minskad klimatpåverkan och lägre kostnader, samt ökad trivsel för boende och entreprenörer, säger Maria Nilsson, hållbarhetschef på HSB Malmö.

Med ambitionen att sprida erfarenheterna från projektet vidare, och låta lärdomarna komma till gagn även för bostadsrättsföreningar, bjöd HSB Malmö in till en inspirationsträff om avfallshantering och de utmaningar alla bostadsaktörer tillsammans nu står inför.

– Det var otroligt roligt att så pass många engagerade sig och kom på träffen. Källsorteringen i flerfamiljshus är inte längre bara en fråga om hållbarhet, utan en fråga om kostnadsminskningar och lagefterlevnad, säger Maria Nilsson.

Från och med den 1 januari 2027 gäller nya regler för fastighetsägarens ansvar vid sorteringen av avfall, vilket kommer kräva stora förändringar för många bostadsrättsföreningar. Bland annat blir det från 2024 kommunens ansvar att ta hand om mat- och restavfall, tidningar samt förpackningar. Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara på plats, vilket kommer vara en utmaning för flera bostadsrättsföreningar.

– Men det finns också en chans att när man gör dessa förändringar optimera sin sortering, och på det sättet spara pengar. Till exempel, genom att optimera i en av våra fastigheter sparade vi närmare 60 000 kronor per år, säger Maria Nilsson.

Med på inspirationsträffen var även VA Syd, Bintel och Bioteria.

Kent Strobel, förtroendevald i HSB brf Domaren, kände inte till förändringarna och utmaningarna som väntar kring avfallshanteringen när han anmälde sig till träffen.

– Vi har redan etablerade miljörum i föreningen, så jag känner mig snarare inspirerad än oroad. Det är alltid bra att veta vad som är på gång, säger han.

Eftersom bostadsrättsföreningen redan har bra miljörum på plats, och inte behöver leta mer yta till den kommande utökade insamlingen, tror Kent att deras största utmaning kommer att bli de boende.

– Vi står inför ett paradigmskifte med många äldre boende. När yngre flyttar in är frågan hur vi får in de i ett nytt beteende med en gång, och inte fastnar i de vanor som funnits innan. Det är svårt att veta hur man ska få folk att fatta galoppen, så att säga, säger han.

Maria Nilsson hoppas att fler visar intresse för frågan, och börjar fundera på vad man kan göra i sin egen bostadsrättsförening.

– Tillsammans kan vi åstadkomma mycket mer än vad man gör när man sitter hemma och funderar själv!

För mer information om HSB Malmö:
hsb.se

HSB Malmö är en ekonomisk förening som ägs av 53 000 medlemmar – enskilda personer och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder medlemskap, hyreslägenheter och nyproducerade bostadsrätter samt förvaltningstjänster. Våra medlemmar har bland annat möjlighet att bospara samt ta del av utbildningar och löpande rådgivning. Vår verksamhet finns i Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge.