Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB vinner markanvisning på Tomtebo Gård i Umeå

14 juni 2023

Umeå kommun har utsett HSB till vinnare i markanvisningen för bostäder på Tomtebo Gård. Här planerar HSB att bygga två kvarter med totalt 200 lägenheter och 5 stadsradhus. Det tredje kvarteret rymmer ett separat parkeringshus för de boende. Säljstart i den första etappen beräknas preliminärt till september 2024.

HSB har vunnit en markanvisningstävling på Tomtebo Gård i Umeå. Förslaget innehåller bostadskvarter med utpräglad stadsmässig utformning, tack vare varierade fasader, entréer, våningshöjder och takformer. Utmärkande är också att kvarteren tydligt öppnar sig mot torget.

HSBs kvarter kommer att rymma totalt 200 lägenheter, 5 stadsradhus samt ett parkeringshus för de boende. Här erbjuds en blandning av boendeformer, främst bostadsrätter men också äganderätter för de fem radhusen samt hyresrätter.

De stora öppna innergårdarna blir självklara vardagsrum för de boende och även en stor tillgång för hela området. Gårdarna delas in efter olika teman och aktiviteter för både barn och vuxna.

-HSB ser fram emot att utveckla Tomtebo Gård med nya fina bostäder för våra bosparare, medlemmar och andra intressenter, säger Mattias Lundström, vd HSB Norr. Vi planerar för många olika målgrupper men kanske allra mest med barnen i fokus.

Förslaget är framtaget i samarbete med Ahlqvist & Almqvist arkitekter. Säljstart i etapp 1 beräknas preliminärt till september 2024.

Kontaktpersoner:
Mattias Lundström, vd HSB Norr, 070-313 36 00, mattias.lundstrom@hsb.se
Elin Nilsson, projektchef, HSB ProjektPartner, 070-274 80 10, elin.nilsson@hsb.se

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

Mattias Lundström
Nyproduktion
hsb umeå
Tomtebo Gård
Elin Nilsson

Länkar