Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Skåne delar ut hållbarhetsbidrag för sjätte året i rad

29 juni 2023

För sjätte året i rad delar HSB Skåne ut hållbarhetsbidrag till bostadsrättsföreningar som arbetar med hållbara åtgärder i sina föreningar. Genom bidraget vill HSB Skåne ge sina medlemsföreningar ytterligare incitament att lyfta fram hållbarhetsfrågan på dagordningen.

Hållbarhetsbidraget 2022 uppgick till drygt 420.000 kronor och de 13 föreningar som tilldelades bidraget offentliggjordes på HSB Skånes föreningsstämma den 30 maj. Även i år har det varit en stor bredd på ansökningarna och insatser som främjar såväl ekologisk och ekonomisk som social hållbarhet finns representerade. Totalt ansökte 31 föreningar om bidraget och bland de sökande fanns även föreningar som ansökt tidigare år och som nu utvecklat sitt hållbarhetsarbete.

Inför pågående ansökningsperiod har kriterierna för bidraget skärpts ytterligare. Detta för att visa på att sedvanligt underhåll inte premieras samt för att locka till att testa lite mer innovativa lösningar.

Hållbarhetsbidraget delas ut till bostadsrättsföreningar som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor, är medlemmar i HSB och som också köper förvaltningstjänster. Mer information samt hela listan över föreningar som erhållit bidraget och för vilka åtgärder finns på hsb.se.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

hsb skåne