Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

VALLONBYGDEN FÖRVÄRVAR FASTIGHETER FRÅN HSB ÖSTRA

13 september 2023

Den 13 september blev det officiellt att Vallonbygden förvärvar fastigheterna Finspång Kylaren 2 och Finspång Kylaren 7 från HSB Östra. Totalt rör det sig om fyrtio lägenheter och två lokaler med en total uthyrningsbar area på cirka 2 000 kvadratmeter.

HSB Östra har under ett antal år arbetet aktivt med fastighetsportföljen inom HSB Hyresfastigheter i Östra Östergötland AB. Försäljningen är nästa steg i denna process och möjliggör för fortsatta investeringar i beståndet. Ägandet kommer att övertas av Vallonbygden från och med den 5 oktober 2023 och i processen har Svefa varit säljrådgivare.

Vi är mycket glada att ingå denna affär med Vallonbygden som är en trygg och långsiktig hyresvärd på orten som kommer fortsätta ta ansvar för våra hyresgäster. Försäljningen är ett naturligt steg i vårt arbete med fastighetsportföljen samtidigt som vi fortfarande har en stor närvaro på orten med ett antal hyresfastigheter och framför allt många bostadsrättsföreningar, säger VD för HSB Östra, Anton Hellström

Vallonbygden är mycket glada över detta förvärv och ser fram emot att fortsätta utveckla bostäderna till attraktiva och hållbara bostadsalternativ för boende på orten.
Vallobygden ser även fram emot att kunna välkomna nya hyresgäster till bolaget, säger VD för Vallonbygden, Hans-Erik Olovsson.

Transaktionen avser fastigheterna Finspång Kylaren 7 samt Finspång Kylaren 2 och berör adresserna Norra Storängsvägen 1, Stora Allén 28 och Åkervägen 5.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

HSB Östra