På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Färger

HSBs färgpalett består av huvudfärger och komplementfärger samt svart och vitt. Huvudfärgerna kommer från logotypen. Tre komplementfärger finns att tillgå för att accentuera delar i layouten. Exempelvis i form av signalfärg eller dylikt.

färger HSB

PMS-angivelse gäller för både obestruket (U) och bestruket (C) papper. Viktigt att kontrollera angivelserna för RGB och HTML då dessa är uppdaterade. Grå är ny och mellanblå utgår. Vid grå brödtexter används 70% svart (läsbarhet och ej risk för misspass).

Pdf med färgerna finns för nedladdning nedan.

Färger - lathund

Med färgkartan nedan kan du snabbt få överblick över de färger som gäller för oss i HSB. I lathunden kan du också se vilka färger som används till vad. Det är ett bra verktyg att ha till hands.

Färger lathund

 

 

 

 

 

Färgsystem

PANTONE® (PMS)
Står för Pantone Matching System. PMS-systemet används för att göra dekorfärgstryck. Kulörerna är indelade i ett siffersystem som inte ger någon vägledning om vilken kulör det rör sig om. Det är vanligt att kombinera en dekorfärg med fyrfärgstryck för att säkerställa att exempelvis färgen i en logotyp framställs exakt. Exempel på en färgangivelse kan vara: PMS 1375 (orange).

C eller U som följer färgkoden står för Coated (bestruket papper) respektive Uncoated (obestruket papper).

CMYK
Står för CYAN, MAGENTA, YELLOW (gult) och KEYCOLOR (svart). Detta färgsystem används vid fyrfärgstryck. CMYK-färger beskrivs med en procentangivelse för varje färg.
Exempel: CMYK C=0, M=50, Y=100, K=0 (orange).

Tänk på att i kommunikationen med tryckerier kan färgblandningen anges enligt Europaskalan, där ordningen är gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K).

NCS
Ett svenskt kulörsystem som bygger på en indelning i ljushet, kulör och mättnad. Används mest inom textil- och måleribranscherna.

RGB
Står för RÖD, GRÖN och BLÅ. RGB är det färgsystem som används vid inläsning av färgbilder då det har en större färgrymd än CMYK. RGB används även för att ange de färger en datorskärm återger. RGB-färger beskrivs med ett värde från 0-255 för varje färg. Exempel: RGB R=225, G=145, B=45 (orange).

HEX
Färger angivna med hex-värden används till exempel för webbsidor och i program som Microsoft Word och PowerPoint. Detta för att ange färg på bakgrund och text. Färgvärdet består av tre teckenpar av nummer och/eller bokstäver (0-9 samt A-F). Hex har en talbas på 16 vilket innebär att man räknar från 0 – F. Alla hex-värden har sin motsvarighet i RGB-systemet. Exempel: HEX #E1 91 2D (orange)

Typsnitt

HSBs typsnitt består av två huvudtypsnitt samt av två ersättningstypsnitt som kan användas när huvudtysnittet inte finns tillgängligt.

HSBs huvudtypsnitt finns numer som Open Typefonter. (Ingen skillnad utseendemässigt från Postskript/ Truetype.)

Praktiskt med Open Typefonter (.otf) som är kompatibla med både Mac och PC. På www.hsb.se används våra huvudtypsnitt News Gothic Bold och ITC New Baskerville. Möjligt tack vare den nya Cifr-tekniken.

Använd ersättningstypsnitten Arial Bold/Fet och Times New Roman då huvudtypsnitten ej går att använda. Times New Roman används som ersättningstypsnitt i korrespondans såsom brev och PM.

Typsnitt kan beställas via Förlaget, forlaget@hsb.se.


Huvudtypsnitt (Sans Serif)

News Gothic Bold

Huvudtypsnitt

 

 

 

 

Huvudtypsnitt (Antikva)
ITC New Baskerville

Huvudtypsnitt

 

 

 

Gemena siffror används fördelaktigt i längre brödtexter.


Ersättningstypsnitt (Sans Serif)
Arial Bold/Fet

Ersättningstypsnitt

 

 

 

 

Ersättningstypsnitt (Antikva)
Times New Roman

Ersättningstypsnitt

 

 

 

 

Använd rätt typsnitt

Tänk på att använda de rätta typsnittvarianterna, när du skapar en trycksak. Många typsnitt består av hela samlingar med olika typsnittsvarianter, där typsnittet förutom namnet även innehåller beskrivningar som Light, Regular, Italic, Bold etc.

När du behöver förstärka ett ord eller flera i en text så bör du alltid först se om det är möjligt att välja en variant av ditt typsnitt som heter exempelvis Bold eller Italic (kursiv).

I program som t.ex. Word är det möjligt att välja "fet" eller "kursiv" stil på tecken eller ord med hjälp av snabbvalsknapparna i verktygsfältet. Denna funktion kommer endast att manipulera det valda typsnittet att se fet eller kursiv ut. Denna funktion ger inte samma resultat som att välja den "äkta" typsnittsvarianten som du gör genom att välja rätt variant i menyn där du väljer typsnitt.

Observera dock att vissa typsnitt på din dator kan sakna varianter och du är då hänvisad till att använda programmets inbyggda funktioner för att skapa fet och kursiv stil.

Typografi

HSB arbetar med kraftfulla versala rubriker. De skapar en tydlig och effektiv profil utan störande signaler.

Vi strävar efter att skapa en god ordbild och därmed underlätta läsningen. I en korrekt kernad rubrik upplevs bokstavsmellanrummen mellan varje tecken som lika. Här följer några tips för att få till det:

Färg:
HSB-blå

Kerning (bokstavsmellanrum):

< 20 pt 0
20 – 100 pt -20 >
100 pt -30

Radavstånd:
Mellan 115 – 120% av teckenstorlek, ex. 22/26,4 pt. Det radavstånd du väljer beror på storleken på typografin. Ska texten upp på en vepa, eller ligga i en mindre broschyr? I större format behöver radavståndet inte vara så stort, som i den lilla texten i broschyren, som behöver lite mer luft för att bli lättläst. Glöm inte att i, å, ä ö har prickar som kräver utrymme.

Finjustering:
Kerna beroende på bokstavskombination, se exempel intill.

typografi