Nytt telefonnummer till störningsjouren 010 210 90 00

Vid störningar i lägenheter eller inom området som  uppfattas som störande och som är ett brott mot föreningens regelverk och som är störande för andra, grannar och andra boende gäller följande från 1/1 2020 enl. styrelsebeslut.

Den bostadsrättsinnehavare som anser sig störd av sina grannar har rätt att kontakta störningsjouren som fom 1 nov 2020 sköts av AVARN.. Vid en anmälan till Störningsjouren gör AVARN ALLTID en uttryckning till uppgiven adress/lägenhet. Utryckningen dokumenteras i form av en rapport till föreningen där dag och tid för anmälan redovisas liksom AVARNS ankomsttid till adressen där den påtalade störningen skulle ske. I rapporten framgår också om man kunnat konstatera någon störning och event. åtgärd. I anslutning till utryckningen skickar AVARN en faktura till föreningen på ca 1700 kr/utryckning,

För kostnaderna i samband med anmälan till Störningsjouren- AVARNS utryckning gäller följande:

§ 1 Den som orsakar olika typer av störningar enligt föreningens regelverk- för sina grannar eller andra - blir betalningsansvarig för störningsjourens utryckningskostnad och vår faktureringskostnad om den uppgivna störningen kan styrkas av AVARNS rapport. Detta gäller såväl störningar från balkongerna, lägenheterna, på gårdarna,  parkeringsplatser och våra grillplatser mm.

§ 2 Om AVARN vid sin utryckning INTE kan styrka den störning som anmälaren till störningsjouren uppgett svarar föreningen för AVARNS utryckningskostnad. Detta förutsätter att det är en uppgiven störning som är något som bryter mot förenngens regler  Vid missbruk av denna förmån eller för okynnesanmälningar till störningsjouren kommer anmälaren att få betala AVARNS uttrycknings-kostnad och vår faktureringskostnad- 80 kr.

Förtydligande: Du kan INTE ringa och anmäla störningar som förorsakas av störande byggnadsarbeten i lägenheterna på de tider som det enligt föreningens regelverk är tillåtet att bedriva denna typ av verksamhet dvs: VARDAGAR KL 08.00 - 18-00, LÖRDAGAR kl. 09.00- 17.00, SÖNDAGAR och HELGDAGAR (alla sk. röda dagar) kl. 10.00- 15.00.  Ringer DU störningsjouren pga av bygnadsarbeten under dessa- tillåtna tider - kommer Du att få betala störningsjourens utryckningskostnader + vår faktueringskostnad 80 kr. Misstänker Du att den som bedriver byggverksamhet i sin lägenhet gör INGREPP i bärande konstuktioner =väggar, golv och tak, vilket inte är tillåtet, ska Du INTE ringa störningsjouren ( de har inte med det att göra och kan inte helle göra något åt det) utan då ska Du så fort det blir vardag underrätta vår förvaltare Magnus Sjöberg om Dina misstankar. Du når honom under hans telefontid- varje helgfri Måndag - Fredag kl. 10.00- 11.30 på telefon. 0739/ 533 533

Störningsjouren- AVARN når Du på tel. 010 210 90 00