Styrelsen

Styrelsen sammanträder första tisdagen i månaden. Har Du tips, förslag, idéer som Du vill diskutera med styrelsen är Du altid välkommen att höra av Dig till styrelsens ledamöter eller lämna skriftliga förslag och synpunkter till styrelsen. Skriv styrelsen på kuvertet och lämna det i föreningens brevlåda som sitter vid sidan av trapphusdörren på Hasselvägen 30.

Ordförande Anders Zackrés Tel. 0739 75 45 95 

V. ordf. Amir Cejvan Tel 0735 72 75 80

Sekr. Maryam Alhammadi Tel. 0725 519 519

Ledamot Krister Pettersson Tel. 0708 61 92 08 

Ledamot Elsadat Mehmeti Tel. 0735 76 18 04 

Ledamot Suljo Ahmetovic Tel. 0733 52 58 52

Ledamot - HSB:s repr. Mattias Lindén Tel. 046 210 86 89

Suppl. Allan Jakobsson Tel. 0708 93 78 07 

Suppl. Dzemal Mesanovic Tel. 0708 66 80 55