Styrelsen

Styrelsen sammanträder första tisdagen i månaden. Har Du tips, förslag, idéer som Du vill diskutera med styrelsen är Du altid välkommen att höra av Dig till styrelsens ledamöter eller lämna skriftliga förslag och synpunkter till styrelsen. Skriv styrelsen på kuvertet och lämna det i föreningens brevlåda som sitter vid sidan av trapphusdörren på Hasselvägen 30.

Ordförande Amir Cejvan 

Ledamot Inger Sörensen

Ledamot Krister Pettersson

Ledamot Allan Jakobsson 

Ledamot Suljo Ahmetovic 

Adjungerad ledamot - HSB:s repr. Mattias Lindén

Suppleant  Johmna Zigovic

Suppleant Dzemal Mesanovic

Suppleant Visar Maliqi