Valberedning

Valberedningen är den grupp som väljs av årsstämman och som skall förbereda kommande val av styrelseledamöter mm.  Valberedningen föreslår också ersättningar och arvoden i styrelsen mm. Har Du synpunkter på styrelsen eller förslag på styrelseledamöter kontakta Brf. Charlottsborgs valberedning. Vid stämman valdes Peter Bengtsson, Bo Juhlin och Jan Holmberg Oddmo till valberedning med Peter Bengtsson sammankallande. Kontaktuppgifter till valberedningen, kontakta förvaltaren.