Valberedning

Valberedningen är den grupp som väljs av årsstämman och som skall förbereda kommande val av styrelseledamöter mm.  Valberedningen föreslår också ersättningar och arvoden i styrelsen mm. Har Du synpunkter på styrelsen eller förslag på styrelseledamöter kontakta Brf. Charlottsborgs valberedning. Vid stämman valdes Lars Clemensson, Peter Bengtsson och Sten Oddmo till valberedning med Lars Clemensson som odf/sammankallande.

Vid styrelsens sammanträde den 7 december 2021 beslutade styrelsem pga av Lars Clemenssons sjukdom att utse den av stämman valda ordinarie valberedningsledamoten Peter Bengtsson till ordförande/sammankallande i valberedningen. Peter Bengtsson når du på telefon 0701 400 101