Byte av parkeringsräcken

28 november 2021 Under december kommer vi att byta gamla trasiga parkeringsräcken på stora parkeringen.

Du som behöver flytta din bil under arbetet, kommer få information om datum separat. Under tiden jobbet utförs kommer du att kunna parkera på den gamla tillfälliga parkeringen i slänten ovanför vändplanen.

Styrelsen

2021-11-28