Energibesparingar

20 december 2022

Styrelsen har beslutat om ett antal åtgärder för att spara energi. Vi kommer bland annat att:

  • Sänka temperaturen i garagen
  • Öka vattentrycket i värmesystemet för att öka effekten på värmepumparna
  • Ändra villkoren i avtalet med Södertörns Fjärrvärme vilket innebär en kostnadsbesparing

I samband med renoveringen av Vita Villan, togs de gamla ineffektiva el-elementen bort och villan är numera kopplad till fjärrvärmesystemet.

Styrelsen fortsätter sitt arbete med energibesparingar och fler åtgärder kommer att genomföras inom en snar framtid.

Styrelsen