Trädvårdsplan sommaren 2021

15 april 2021 Måndagen den 28 juni kommer arbetet med våra skogspartier ta sin början.

Det innefattar bland annat fällning av vissa buskar och träd enligt vår trädvårdsplan. Grenar och kvistar kommer att flisas och fliset lämnas att förmultna. Dessutom kommer fällda stockar lämnas kvar till förmån för den biologiska mångfalden. Arbetena kommer innebära oljud från motorsågar och flismaskin. Även om arbetet utförs med stor hänsyn till säkerhet, bör alla i vår förening vara försiktiga med att vistas i skogspartierna under denna vecka.