Störningar och störningsprotkoll

När du som medlem känner dig upprepat störd av omgivande ljud eller av annan medlems aktiviteter bör du självklart prata med grannen, medlemmen först. Om du tycker det är besvärligt eller inte kan lokalisera varifrån störningen kommer ska du använda störningsprotokoll och notera vilken typ av störning och när den inträffar. Du kan be om protokoll från styrelsen eller hämta hem ffrån webbsidan.

 

Störningsprotokoll BRF GRÖNDAL

Lämna in en egen störningslista och inte en gemensam med andra boende.

Anteckna datum, klockslag och en beskrivning av vad störningen består av.

Lämna in den ifyllda störningslistan till styrelsen

Jag upplever att störningarna kommer från följande bostadsrättshavare/lägenhet 

 

Namn

 

Adress

 

Datum

Klockslag

Beskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter för dig som fyllt i störningslistan. Styrelsen kan inte gå vidare med anonymt ifyllda störningslistor.

 

 Namn 

 

Adress  

Telefon

 

E post