Årsavgifterna 2023

05 december 2022 Hej alla medlemmar, Som ni vet så finns det i nuläget många olika faktorer som påverkar både privatekonomin och bostadsrättsföreningars ekonomi. Dessa är bland annat;

- Kraftigt höjda räntor

- Kraftigt höjda el- och uppvärmningskostnader

- Hög inflation

Styrelsen för BRF Slätten har därför i samråd med vår ekonomiska förvaltare beslutat att höja avgifterna med 10 % från och med 1/1 2023. Höjningen kommer automatiskt på avierna och du som boende behöver inte göra något.

Höjningen är helt nödvändig för att föreningen även fortsatt ska ha en god och stabil ekonomi. Längre framöver kommer det även ske en höjning av hyrorna för parkeringar och förråd.

Styrelsen kan konstatera att vi är i gott sällskap med de flesta andra bostadsrättsföreningar i landet som just nu genomför avgiftshöjningar. Lyckligtvis har BRF Slätten i nuläget en relativt låg skuldsättning och påverkas därför lite mindre av de kraftigt höjda marknadsräntorna.

Samtidigt så kommer vi, som tidigare meddelat, behöva genomföra ett stambyte i närtid. Husets gamla stammar börjar leda till allt fler kostsamma vattenskador och måste därför bytas ut snarast. Eftersom ett stambyte är mycket kostsamt kommer föreningen behöva utökasin belåning för att finansiera detta. Det kommer på sikt medföra väsentligt högre räntekostnader för föreningen. Vi genomför just nu tillsammans med vår förvaltning en utredning av hur föreningens ekonomi och avgifterna kommer att påverkas av detta.
Betydligt mer information kring stambytet kommer inom kort.

Om ni har frågor kring detta är ni som vanligt välkomna att prata med styrelsen mellan kl 17 och 18 den 12/12 då styrelsen befinner sig på plats i Föreningslokalen, Muminhuset inför nästa ordinarie styrelsemöte.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för BRF Slätten i Tullinge