Portinformation september

13 september 2022

Hej

Större renoveringar får absolut inte förekomma i föreningen utan ansökan hos Förvaltaren, Bredablickgruppen. Blankett finns på deras hemsida och här under Din bostad, Lägenhetsunderhåll.

Vi får inte förvara någonting på loftgångar eller trappuppgångar. Allt som förvaras där, inklusive dörrmattor kommer att plockas bort.

Vi inväntar offert för städning av våra loftgångar.

Mata inte fåglar på grund av råttsituationen i området.

Det kommer att delas ut en enkät angående behovet av laddplatser för elbilar. Vi är tacksamma om så många som möjligt svarar.

Tänk på elkostanaderna. Var vaksamma med kallt-och varmt vatten. Vi ser även över andra energibesparande åtgärder.

Allabfr.se

Allabrf är experter på BRF-ekonomi och hjälper föreningen med all ekonomisk hantering samt hjälper styrelsen med råd för att föreningens ekonomi ska utvecklas så bra som möjligt. Allabrf hanterar samtliga frågor från dig som medlem gällande t.ex: betalningar av medlemsavgiften, autogiron, parkeringsplatser, förrådsplatser samt medlemsregister, panter och överlåtelser.

Bredablickgruppen.se

Bredablick är vår fastighetsförvaltare. De tar hand om vår fastighets -och trädgårdsskötsel. Bredablick har en bra organisation för att hantera vårt ganska omfattande skötselbehov. De hanterar samtliga frågor från dig som medlem gällande tekniska felanmälningar.

 
Stambyte
14 september 2022