Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ekonomi i en brf

Målet är att du ska få den kunskap och förståelse som krävs för att fullgöra ditt uppdrag som förtroendevald i en bostadsrättsförening. Utbildningen tar upp grundläggande ekonomiska begrepp. Den är en e-learningutbildning.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Ekonomiska termer
Finansiella rapporter
Avskrivningar och investeringar
Kontoplanen
Underhållsplanen
Budget
Uppföljning
Bokslut
Årsredovisning
Finansiering
Likviditetshantering
Nyckeltal
Skatter
Inför styrelsemötet

KURSTILLFÄLLEN
Kursen är en e-learningutbildning. Du kan när som helst göra utbildningen, antingen själv eller tillsammans med andra i din förening.

Länk till utbildningen och lösenord får du i bekräftelsen när du fyllt i formuläret nedan. Spar länken om du vill gå utbildningen vid ett senare tillfälle.

KOSTNAD
Kostnadsfri för medlemsföreningar.
Pris för icke medlem 1100 kr inkl. moms.

Anmälan Ekonomi i en brf