Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

I vår federation är det du som bestämmer

En federation är egentligen ett annat ord för gemenskap. Vi i HSB bestämmer nämligen det mesta tillsammans. Och du har alltid möjlighet att göra din röst hörd. För vi gör allt i kooperationens anda. I HSB är det du som bestämmer.

I vår federation kan du alltså komma upp med ett smart förslag till din bostadsrättsförening. Din bostadsrättsförening tycker naturligtvis förslaget är så klokt att den tar det vidare till den regionala HSB-föreningen. Är förslaget av lokal karaktär och förslaget går igenom kan du glädja dig åt att ha varit med och påverkat till det bättre. Är förslaget av nationell karaktär kan din HSB-föreningen lägga fram det till HSBs riksförbund och hela HSB kan glädja sig åt ditt förslag när det beslutats på förbundsstämman. 

Vi gör det tillsammans, för att verkligen få saker att hända

HSBs federation är unik. Det visar sig samma stund som du blir medlem. För som medlem och boende i HSB är du med och påverkar din bostadsrättsförening. Din bostadsrättsförening är med och påverkar din regionala HSB-förening. Och din regionala HSB-förening är med och påverkar HSBs riksförbund.

Vi har 4 100 bostadsrättföreningar inom HSB uppdelade i 26 regionala HSB-föreningar som ingår i det gemensamma riksförbundet. Din bostadsrättsförening och regionala HSB-förening har ett självklart självbestämmande över de lokala frågor som ni kan bäst.

Riksförbundet för hela federationens talan i övergripande frågor som rör oss alla. Riksförbundet använder vi för att stärka vårt inflytande och driva stora frågor. Vi gör det tillsammans, för att verkligen få saker att hända.

HSBs federation är unik, inte minst tack vare den levande demokratin som hjälper oss att tillsammans skapa det goda boendet.