Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Personuppgifter och GDPR

HSB Södra Norrland behandlar diverse personuppgifter för att verksamheten ska fungera. Det är av största vikt att all sådan behandling utförs på ett korrekt sätt som inte riskerar att göra intrång i den personliga integriteten hos den vars personuppgifter behandlas. Vi ska i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt, samt att alla medarbetare som behandlar personuppgifter för HSBs räkning har de kvalifikationer och den kunskap som krävs för behandling av sådana uppgifter.

I dokumentet Så behandlar vi personuppgifter kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter inom HSB Södra Norrland.

EUs dataskyddsförordning (även kallad GDPR) ska tillämpas i EU och gäller som lag i Sverige sedan den 25 maj 2018. GDPR har ersatt den svenska personuppgiftslagen (PUL).