Revisorer

Revisorernas uppgift är att granska styrelsens arbete. Enligt stadgarna ska en revisor utses av HSB Stockholm. I övrigt är det ordinarie stämman (årsmötet) som väljer revisorer. 

Nuvarande revisorer 

Revisor:
Jan Kjellgren

Av HSB utsedd revisor:
BoRevision i Sverige AB 08 737 90 30

Revisorernas arbete

Revisorerna granskar styrelsens arbete så att det görs för medlemmarnas bästa på kort och lång sikt. Mer specifikt granskas styrelsens ekonomiska hantering så att föreningens pengar används effektivt och utan oegentligheter. 

Inför föreningsstämman lämnar revisorerna en revisionsberättelse.