Motionera ballofixer

De flesta av er har ballofixer under diskbänken i köket och/eller i badrummet.

En ballofix är ett litet vred som används för att stänga av vattnet vid bl.a. reparationer och underhåll av vattensystemet. De används också till diskmaskiner och tvättmaskiner av säkerhetsskäl.

Det är viktigt att du vrider på dem försiktigt minst en gång i kvartalet, så att de inte kärvar fast, dvs. ”motionerar” dem.

Om de redan har fastnat, försök inte själv att få loss med verktyg eller dylikt. Ring istället till HSB:s felanmälan, 010-442 11 00, så att en reparatör kan byta ut ballofixen.

 

Kostnaden för detta debiteras lägenhetsinnehavaren. Denna kostnad är dock liten i jämförelse med kostnaden för de vattenskador som kan uppstå om en ballofix brister.