På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Renovering

Tänk på att fråga fastighetsskötaren om råd innan du gör något ingrepp i lägenheten om du är osäker. Han kan stadgarna och husens konstruktion. Utnyttja hans kompetens - vi betalar för den. Blir det fel så kostar det ganska mycket pengar för både bostadsrättsinnehavaren och föreningen så vi vinner alla på att fråga en gång för mycket.

Vad anger stadgarna
2004 gav HSB ut nya normalstadgar som bygger på ny lagstiftning. Brandsö antog dessa stadgar genom beslut i två av varandra följande stämmor 2006 och stadgarna började gälla våren 2007. Vi återger endast i kortfattad version vad som sägs i dessa och därför bör stadgarna och dess tillämpningar läsas i sin helhet. Kontakta HSB eller fastighetsskötarna för detta.

Stadgarna anger att det är bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att underhålla, renovera eller reparera lägenhetens inre bortsett från ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, ventilation, information och vatten om föreningen försett lägenheten med dem och de tjänar mer än en lägenhet. Ommålning av nämnda ledningar ansvarar bostadsrättsinnehavaren fortfarande för. Till lägenheten räknas även balkong, uteplats, förråd och liknande som ingår i upplåtelsen. Egna och tidigare ägares egna installationer faller på den nuvarande bostadsrättsägarens ansvarsområde.

Allt som inte är bostadsrättsinnehavarens ansvar tillfaller föreningens ansvarsområde.

Kostnaden för underhåll, renovering eller reparation av sitt ansvarsområde står lägenhetsinnehavaren själv för oavsett hur behovet har uppstått (eget eller annans vållande, eller ren olyckshändelse). Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att tillse att åtgärder sker på ett fackmannamässigt sätt och att lägenhetens utrymmen tål den användning de är avsedda för.

Styrelsens tillstånd
Vissa förändringar som bostadsrättsinnehavaren vill genomföra kräver styrelsens tillstånd. Det kan vara ändringar som inkräktar på föreningens ansvarsområden eller något som lag och regelverk i samhället i övrigt påverkar. Ansökan om tillstånd skickas till styrelsen och bör vara så detaljerad som möjligt. Vid eventuella tveksamheter om vad du kan göra utan tillstånd kan du alltid kontakta fastighetsskötaren för råd. Exempel på fall vi haft uppe till behandling som kräver tillstånd är:

  • Uppförande av staket kring uteplats. Staketet behöver följa områdets standard i fråga om färg och dimensioner. Här kommer kommunens bestämmelser till viss mån in när det gäller att ändra arkitekturen i området men även våra egna bestämmelser.
  • Nedtagning av väggar i lägenheten. Ändringar av planritning och så vidare samtidigt som vissa väggar är föreningens ansvarsområde.
  • Inglasning av balkong och uppsättning av markiser brukar vi normalt acceptera. Tillstånd för varje ingrepp krävs dock.

Byte av golvbrunn
Vid husens konstruktion byggde man in en golvbrunn som inte riktigt håller måttet. Föreningen har därför tagit på sig att vid renovering uppgradera golvbrunnen kostnadsfritt för att se till att detta utförs på ett korrekt sätt. Bostadsrättsinnehavaren måste meddela fastighetsskötaren att han ska renovera och att brunnen behöver bytas. Detta gäller givetvis inte de lägenheter där golvbrunnen redan är utbytt. Kolla upp detta samt gör anmälan till fastighetsskötaren direkt under Öppet Hus eller via e-post till service.stockholm@hsb.se. Man kan även ringa Servicentret: 010-442 11 00

Ventilation
Våra hus är utrustade med en gemensam fläktanläggning som drar ut luft från kök och badrum. Ventilationen fungerar genom att det skapas ett undertryck i lägenheterna som kompenseras av att luft kommer in genom luftinsläppen ovanför fönstren.

Att tänka på är att ytterligare fläktar i lägenheten som kopplas in i den befintliga ventilationen ej är tillåten då den stör centralfläktens arbete. En köksfläkt pressar ut luften i ventilationskanalen och kan vid övertryck pressa in stekos och dylikt i grannarnas lägenheter. En kolfiberfläkt som roterar luften i din egen lägenhet är tillåten men andra fläktar får endast fungera genom självdrag.

För att förbättra ventilationen i lägenheten behöver ventilationskanalerna göras rena. Att rengöra med en vanlig dammsugare eller dammvippa fungerar och räcker alldeles utmärkt. 

Är du osäker kan du prata med fastighetsskötaren.