Andrahandsuthyrning

Meningen är att den som äger sin bostadsrätt också ska bo i densamma. Föreningen godkänner exempelvis inte medlemmar som köper i spekulation eller i avsikt att hyra ut till annan person. Styrelsen behöver veta vem som bor i lägenheten.

Det kan dock finnas anledningar till varför det för en medlem kan bli aktuellt att hyra ut i andra hand. Det skulle kunna vara studier eller arbete på annan ort, flytta ihop på prov och säkert andra orsaker som vi tar ställning till när ansökan inkommer. Styrelsen nekar inte om det finns beaktansvärda skäl och vi beviljar uthyrning under 1 år i taget. Sedan görs prövningen på nytt.

Blankett för andrahandsuthyrning

Fyll i bilagan och skicka den till HSB: service.stockholm@hsb.se

Notera att en inskickad blankett för andrahandsuthyrning inte betyder att man får hyra ut sin bostad, endast att ärendet har påbörjats. Processen för att få sin andrahandsuthyrning kan ta lite tid, så räkna med en månad. Har man inte skickat in alla intyg, t.ex. antagningsbevis vid utlandsstudier eller arbetsintyg vid arbete utomlands, kan det ta ytterligare tid, eftersom även den processen tar sin tid. Se därför till att skicka in begäran i god tid innan tilltänkt andrahandsuthyrning och se till att ha alla intyg redo. 

Tänk på att andrahandsuthyrning regleras på många sätt. Från lagstiftarnas sida tillåts du inte att sätta vilket pris du vill utan måste hålla dig till de riktvärden (lägre godtas säkert) som anges hos hyresnämnden. Du måste även betala skatt för inkomster du får genom andrahandsuthyrning.

Styrelsen kräver att få ett namn på personen som hyr lägenheten. Vi accepterar därför inte att den hyrs ut som övernattningslägenhet till företag. Styrelsen ska också ha möjlighet att godkänna eller avvisa en hyresgäst.

Kom ihåg att det är du som uthyrare som är ansvarig för vad din hyresgäst gör. Betalar din andrahandshyresgäst inte hyran/avin, så är det ändå du som får en anmärkning. Vid störning är det du som får en anmärkning, och så vidare. Så välj hyresgäst med gott omdöme. 

Bryter någon reglerna för uthyrning i andra hand har föreningen rätt att förverka bostadsrätten.