Uteplatser

Du som medlem får inte på eget initiativ plantera eller bygga på föreningens mark.
Markägandet runt föreningens fastigheter delas mellan föreningen, Jarlabergs Samfällighet och Nacka Kommun. Marken på föreningens gårdar tillhör föreningen.

Boende på nedre botten med uteplats har endast rätt att disponera den yta som motsvarar en balkongens yta. När du önskar göra förändringar kring din uteplats ska du inkomma med en skriftlig förfrågan (med ritningar och utförlig beskrivning) till styrelsen via mejl innan du gör ev förändringar.

När din förändring är godkänd tecknar vi ett avtal kring ansvaret. Styrelsen har möten 1 gång per månad (undantaget juli och augusti) så räkna med några veckors tid för återkoppling. Styrelsen har en policy kring uteplatser som du kan läsa nedan.

Om du ändå, på eget bevåg, upprättar någon form av uteplats som är större än motsvarande balkongytan ovanför (altan, veranda) eller planterar på mark utanför denna yta får du som medlem räkna med att eventuellt ta bort den.