Att bygga om eller renovera i din bostadsrätt

Gör inga väsentliga förändringar i lägenheten utan att först ha rådgjort med styrelsen!
Var noga med att alla arbeten utförs av hantverkare med rätt kompetens och behörighet!
Vid behov av avstängning av vatten eller el ska Åkerlunds kontaktas för hjälp med detta!

Blankett för ansökan om ändring hittar du längst ner på denna sida. Den fyller du i och vidarebefordrar till styrelsen. Använd dig av denna möjlighet om du vill vara helt säker på att du gör rätt. Det kan gå så illa att du vid en försäljning inte får denna försäljning godkänd av styrelsen innan du åtgärdat felaktiga/icke godkända förändringar.

Nedan följer några viktiga punkter som många undrar över:

Bärande konstruktioner
Du får inte förändra bärande konstruktioner.

Stammarna
Du får inte ändra i stammarna för vatten och avlopp.

Badrumsrenovering
Om du vid badrumsrenovering tar bort den vattenburna handdukstorken, så får den inte monteras tillbaka. Den får dock ersättas med en el-driven handdukstork.
OBSERVERA! DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DE GAMLA RÖREN "BYGLAS" och att den så kallade trimventilen flyttas med till den nya byglingen. Försäkra dig om att aktuell hantverkare vet vad det handlar om!
Vattnet i de vattenburna handdukstorkarna är samma varmvatten som i våra drickskranar. (Man byggde så på 80-talet). Därför MÅSTE cirkulationen fungera (med rätt tryck)! Bryts denna cirkulation eller om trycket i rören blir fel blir vattnet stillastående och legionellabakterier bildas vilket medför allvarliga hälsorisker!

Köket
För att få bort matlagningsos i köket sitter det normalt en sk volymkåpa ovanför spisen. Den är kopplad till en fläkt på taket som suger ut oset. Därför får inte egen fläkt kopplas in på ventilationssystemet. Denna regel gäller alla ventiler i hela lägenheten då detta skapar obalans i i fastigehetens ventialationssystem. Matos och lukt från lägenheten riskerar att spridas till omkringliggande lägenheter.

Avloppsledningen från köksbänken byggdes från början med en mycket dålig lutning. Det blir lätt stopp. Detta måste man ha i åtanke vid ombyggnation.

El- och VA-ledningar
Arbeten som gäller el- och va-ledningar skall utföras av behörig hantverkare.
Om du behöver stänga av vattnet eller elen ska du ta kontakt med Åkerlunds.

Balkonger
Balkongerna får inglasas. Detta kräver bygglov. Bygglov ges av avdelningen för bygglov på Nacka Kommun. När du fått ditt bygglov måste du även få ett godkännande av styrelsen.

Parabolantenn
Du får inte sätta upp parabolantenn utanför balkong eller fönster. Det enda godkända sättet är att placera den innanför balkongräcket eller på uteplats.

Balkonggolv
Om du målar balkonggolv måste du använda färg som är avsedd för ändamålet, annars kan det uppstå skador på balkongen som kan bli mycket kostsamma att åtgärda.

Ytterdörr
Om du byter ytterdörr skall de uppfylla gällande krav för brandklass och brandgastäthet och färgen skall vara i samma färgton som tidigare dörr för att ge ett homogent intryck i trapphus och på våra gårdar.

  • Lägenhetsdörrar skall ha samma utseende som granndörrarna, för säkerhetsdörrar med laminat är 1067 Mahogny och 1216 Teak (dörrexempel: Daloc S33 eller S43) nära i utförande. För lägenhetsdörrar behöver dörrarna fortfarande ha Brevfack/Postinlägg (även om detta kan komma att ändras senare, men det finns idag inga besked från PostNord)
  • Radhusdörrar skall ha färgkoden NCS-6030-Y60R (dörrexempel: Daloc Y33) med liknande struktur (exempel Linea 040 som tillval) som befintliga dörrar. För radhus är det möjligt att välja dörrar med fönster, men rekommenderas vara homogent med grannhus.