Övriga förtroendeposter

Ej medlemmar i styrelsen.

Revisorer:
Perita Almqvist (ordinarie) 070-493 86 28  och Erica Andersson (suppleant) 073-811 55 97

Valberedningen
Joar Wallin 073-641 59 41 (sammankallande) och Martine van der Haegen +32 496 94 14 83