Inbrott

Styrelsen vill påminna er som inte har en låskåpa med spärr över låsvredet på insidan av dörren att installera en sådan.
Försäkra dig om att dörren är låst och att låskåpan är nedfälld när du är hemma eller går hemifrån. Lås eventuella tillhållarlås när du lämnar bostaden.
Var observant!
- Se till att ytterdörren verkligen går igen ordentligt efter er.
- Ser du någon okänd person i trapphuset? – fråga vad personen har för ärende i huset!

Det har kommit till vår kännedom att det just nu är en inbrottsliga som härjar i våra grannföreningar och vi vill därför mana till försiktighet och uppmärksamhet.

Inbrottstjuvarna opererar dagtid och de lämnar inga brytmärken på lägenhetsdörren och de förstör heller ingenting inne i lägenheten. De vet precis vad de söker och jobbar tyst och snabbt. De ”parkerat” hissen högst upp för att slippa bli påkomna. Tjuvarna är utbildade i låsmekanik och har specialverktyg som de använder via brevlådan för att få upp låsets vred från insidan. Därefter dyrkar de upp det extra tillhållarlåset. När de är klara så lämnar de lägenheten olåst. Mycket proffsigt!

I och med att de är så skickliga och inte lämnar några spår så är det problem att få ersättning från försäkringsbolagen.

Hur skydda sig?
Polisen rekommenderar att man installera en låskåpa med spärr över låsvredet på insidan.
Vi rekommenderar alla som inte har en låskåpa att installera en omgående!
Finns att köpa tvärs över gatan hos Kungslås och är lätt att installera själv. 

Andra alternative är att byta till lås som kräver nyckel från båda sidor och att byta det  extra tillhållarlåset mot ett lås med låscylinder.

Försäkra dig om att dörren är låst och att låskåpan är nedfälld när du är hemma eller går hemifrån. 

Lås eventuella tillhållarlås när du lämnar bostaden.

Se till att ytterdörren verkligen går igen ordentligt efter er! 

Var observant!
 - Ser du någon okänd person i trapphuset? – fråga vad personen har för ärende i huset!
 - Verkar hissen stå parkerad på något våningsplan? – kontrollera varför!

Ring polisen om du upptäcker något pågående inbrott eller om inbrott skett i fastigheten. 

Informera oss i styrelsen om ni upptäcker något misstänksamt i och runt husen.