Förvaltning

HSB är vår fastighetsförvaltare avseende teknisk fastighetstillsyn och samt sköter den ekonomiska administrationen.

HSB
felanmalan.hsb.se

FASTIGHETSJOUR
Vid allvarliga fel som inte kan vänta till kontorstid: 08-695 00 00

Kund- och medlemsservice
Måndag – onsdag & fredag: 08.00 –16.30 Torsdag: 08.00 –18.00
Telefon: 010-442 11 00

Förvaltare
Pär Wikman

Fastighetsskötare
-
Ronderar i vår fastighet varje vecka

Ekonomisk administration
-