På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Ny fastighetsskötare fr.o.m. 1 januari 2020

15 december 2019 Sjödalens Bygg & Fastighetsservice AB har sagt upp avtalet med brf Gransätra. Styrelsen har beslutat att teckna ett nytt avtal rörande drift- och fastighetsskötsel med FSS Fastighetsservice AB, från och med den 1 januari 2020. Medlemmarna kommer också att kunna göra felanmälan till dem.

Avtalet med Sjödalens Bygg & Fastighetsservice AB upphör den sista december 2019. Vi har haft ett mycket gott samarbete med Sjödalen under hela
tio år. Vi vill tacka fastighetsskötarna Peter Andersson och Jonas Ahlin för god service och för det kompetenta sätt som de har skött våra fastigheter under denna tid.

Vi välkomnar samtidigt FSS Fastighetsservice som ska ta över fastighetsskötseln här i Gransätra. 

När ska felanmälan göras?
En felanmälan gör du när du behöver komma i kontakt med en fastighetsskötare, det kan t.ex. vara när något i din lägenhet är trasigt och behöver lagas eller om du behöver hjälp med att exempelvis byta en blandare. En felanmälan kan även göras för allmänna utrymmen i fastigheten, t.ex. i tvättstugan.

När du bor i en bostadsrätt kan hjälp från fastighetsskötaren medföra en kostnad. För felanmälningar i en lägenhet är det du som innehavare av lägenheten som behöver göra felanmälan.

OBS! Fel som inte hör till föreningen betalas av lägenhetsinnehavaren själv i privat överenskommelse med valfri reparatör. Det finns mer information i föreningens regelverk som heter Gransätras ABC som delats ut till alla läghenhetsinnehavare. Du hittar även Gransätras ABC hemsidan.
____________________________________________________________________ 

Felanmälan fr.o.m. 1 januari 2020

Felanmälan helgfria dagar mellan 
kl. 08.00 - 16.00 görs på telefon: 08-657 90 90.

Felanmälan kan du även göra här via mail till: felanmalan@fss.se
eller via FSS hemsida

Fastighetsskötaren kommer INTE att finnas på plats i Panncentralen som tidigare.

Akuta fel som uppstår under kvällar och nätter samt helger kan felanmälas till jourtjänst:
D
ygnet runt service på 08-18 70 00.
OBS! Kontakta, om möjligt, även vicevärden eller någon i styrelsen

OBSERVERA!
Endast allvarliga fel som INTE kan vänta till nästa ordinarie arbetsdag ska anmälas till jourtjänst!

____________________________________________________________________ 

Kan jag lösa problemet på egen hand?
Många fel kan du som boende lösa på egen hand och det finns en mängd hjälpsamma skötseltips som du kant ta del av på HSB:s hemsida:

Rengöra golvbrunn
Rengöra vattenlås (film)
Rengöra ventilation och spiskåpa (film)
Välja och sköta brandvarnare (film)
Sköta om fönster
Byta till LED-lampor (film)
Smörja gnisslande gångjärn (film)
Mäta temperaturen i din lägenhet (film)

Ansvaret för att fel åtgärdas följer föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Det innebär att vissa fel är bostadsrättshavarens ansvar. När du felanmäler får du besked om det är du som kan bli betalningsansvarig för att åtgärda felet.

Vid brand, allvarlig olycka eller sjukdomsfall, larma alltid 112.

Innan du gör en felanmälan, tänk igenom vad som är föreningens ansvar och vad som ligger på ditt eget. Till exempel är belysning i fastigheten föreningens ansvar men elfel i lägenheten är medlems ansvar. Ansvarsfördelningen mellan föreningen och medlemmarna framgår av föreningens regelverk Gransätras ABC.

 

 

 

 

  • Ny fastighetsskötare
    Ny fastighetsskötare