Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Välja och sköta brandvarnare

Det är viktigt att utrymningsvägar i era trapphus hålls fria i händelse av brand. Håll ert trapphus rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten. Barnvagnar och annat brännbart får inte förvaras i trapphuset. Det finns förråd, cykelrum och barnvagnsrum för att förvara saker som inte ska stå i de gemensamma utrymmena. När det gäller din egna lägenhet är det viktigt att du kontinuerligt kontrollerar brandvarnare. Hur du går tillväga för att kontrollera och rengöra dina brandvarnare kan du läsa här nedan.

Optisk eller jonisk brandvarnare?

Det finns olika typer av brandvarnare, optisk eller jonisk. Skillnaden mellan de olika brandvarnarna är att de upptäcker brand på olika sätt. Joniserande brandvarnare upptäcker brand med hjälp av en radioaktiv källa och optiska brandvarnare av en fotoelektrisk sensor. Båda brandvarnarna fungerar lika bra, men det finns för- och nackdelar med dem båda.

För- och nackdelar med joniska brandvarnare

 • Reagerar snabbt vid brand med öppna lågor som ger en osynlig och varm rök
 • Reagerar inte lika snabbt vid glödbrand som ger synlig och kall rök
 • Falsklarmar sällan
 • Passar bäst i rum där det finns mycket brännbart material (t.ex. trä, konstfiber, tyg) där brand med öppna lågor kan uppstå

För- och nackdelar med optiska brandvarnare

 • Reagerar snabbt vid glödbrand som ger synlig och kall rök
 • Kan ge falsklarm om insekter kommer i närheten
 • Kan ge falsklarm om det är dammigt
 • Passar bäst utanför badrum där den inte påverkas av den fuktiga miljön eller i kök eftersom den inte reagerar lika lätt för t.ex. matos

 

Skötsel av brandvarnare

 • Rengör från utsidan med dammsugare en gång om året.
 • Byt batteri en gång i halvåret. (Om du använder lithiumbatterier behöver du inte byta lika ofta.)
 • Kontrollera att den fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid.
 • Se till att byta ut din brandvarnare efter 8–10 år, brandvarnare har en begränsad livslängd.
 • Testa brandvarnaren då och då. Utför testen genom att trycka in testknappen eller hålla ett nysläckt stearinljus under den.

 

Brandskyddsregler

Brandskyddsarbete är framför allt att arbeta förebyggande för att förhindra brand i den egna lägenheten och i fastigheten.

 • Se till att skalskyddet fungerar, lämna inga dörrar öppna så att obehöriga kan ta sig in.
 • Ställ ingenting i de allmänna utrymmena, varken cyklar, barnvagnar, sopor, dörrmattor, dörrkransar, emballage eller annat brännbart.
 • Håll utrymningsvägarna fria.
 • Dammsug brandvarnaren en gång per år.
 • Kasta inte tömda askkoppar eller engångsgrillar i soporna innan de är helt släckta.
 • Vid grillning på balkong ha brandsläckare i beredskap.
 • Lämna inte ljus utan uppsikt.
 • Värmeljus ska ha mer än 7 cm mellan ljusen.
 • Ställ inga värmeljus på tavellister eller liknande.
 • Lämna inte spisen under matlagning utan tillsyn.
 • Sätt timer på de elektriska apparaterna man kan glömma.

Rengöra golvbrunn

Rengöra vattenlås

Sköta om fönster

Rengöra ventilation och spiskåpa