Hälsans Stig

är ett projekt som drivs av Hjärt- och Lungfonden. I samverkan med landets kommuner har hittills ett drygt 60-tal slingor anlagts.

I Sätra/ Skärholmen följer slingan strandkanten längs Mälaren, förbi intressanta kulturminnesmärken, badplatser och caféer.

Alla hälsans stigkartor finns att hämta på Hjärt- och lungfondens hemsida, se nedan. Kartan som visar slingans sträckning från Bredäng via Mälarhöjden, Sätra, Vårberg och Skärholmen hittar du om du klickar på nästa länk.