Ballofixer

En Ballofix är en ventil som används för att stänga av vattnet lokalt i din lägenhet. På ballofixen finns en litet vred, som man skall vrida på för att stänga respektive öppna för kallt- varmt- och cirkulerande varmvatten. Det finns minst tre ballofixer i din lägenhet. Ballofixerna borde finnas bakom en lucka i badrummet, bakom en lucka i klädkammaren, i köket under diskbänken eller bakom kyl och frys. Hittar man inga ballofixer får man helt enkelt ge sig ut på ballofixjakt, för de finns i lägenheten.

För att undvika att ballofixerna går sönder så behöver man regelbundet motionera ballofixerna. Det kan låta märkligt men det är snabbt fixat. I praktiken så behöver du bara öppna inspektionsluckan som med all sannolikthet finns i antingen kök eller badrum och sedan öppna och stänga ballofixerna ett par gånger.
Rekommenderat intervall är en gång om året. En bra och detaljerad instruktion finns i filen nedan. 

Fr.o.m. stämman den 27:e april 2015 så övergick ballofixerna till att bli bostadsrättsinnehavarens ansvar. Det innebär att du själv måste kontrollera att ballofixerna inte läcker och i så ifall själv ordna och bekosta ett byte. Behöver en ballofix läcka felanmäler man detta via felanmälan.

NOTERA! Byten av ballofixer sker på ett lite annorlunda sätt för plaströr jämfört med om ballofixen är fäst vid ett kopparrör. Vår fastighetsförvaltare Rubin har kompetens att göra ett byte oavsett rörtyp. Om du som boende tar in en annan VVS montör för bytet behöver du säkerställa att personen som ska utföra bytet har kompetens att byta ballofixer på plaströr.