EL

Enhetsmätning av el innebär att man föreningen står för abonnemanget och du som boende endast för din faktiska elförbrukning. Avläsning sker digitalt och debiteras i efterskott kvartalsvis via hyresavin.

Det betyder att bostadsrättsföreningen köper in all el till föreningen precis som man gör med värme, vatten o.s.v. Men för att uppnå rättvisa, fördelar föreningen därefter de rörliga el-kostnaderna ut till varje lägenhetsinnehavare efter deras egen förbrukning.

Luleå energi och Home Solutions

Föreningen nyttjar sedan 2011 sk. gemensamhetsel för samtliga lägenheter och lokaler. Varje lägenhet och lokal har en individuell mätare för avläsning och debitering sker efter förbrukning på nästkommande månadsavier.

LULEÅ ENERGI:

Elleverantör är Luleå Energi. Sedan 1 april 2011 debiteras 1,30 kr/Kwh. I avgiften ingår samtliga kostnader såsom el, nätkostnader, moms, skatter och administration. From nu 2022 har vi höjt debiteringen till 1,45 kr/Kwh då kostnaderna har ökat.

HOME SOLUTIONS:
Home Solutions har gjort förändringar och inte meddelat oss i styrelsen om detta. Det går inte längre att följa upp sin egen elförbrukning. Den kan man se i en klumpsumma på bostadsavin från HSB. Vi återkommer när vi har fått ny information från leverantören.

Den som har fått onormalt hög debitering vänligen kontakta:

 

Christer Svensson

 

 

id:image001.png@01D27654.A789EBD0

 

Home Solutions i Sverige AB

Hasselgatan 11    SE-802 62 

Gävle

Sweden

Office:        +46(0) 26-18 41 40

Fax:            +46(0) 26-18 40 41

Cell:            +46(0) 70-330 00 10

Email:          christer.svensson@homesolutions.se

Web:            www.homesolutions.se